ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
28

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει  σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 6η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:

1.      Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας για το οικ. έτος 2011.
2.      Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος ΄Υδρευσης Κοινοτήτων Παλαιόχουνης, Μαλλωτών Νομού Αρκαδίας».
3.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.ΑΕ.ΟΤΑ
4.      ΄Εγκριση του Π/σμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2011.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here