Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης στην Μεγαλόπολη την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των υδρογεωτρήσεων και λοιπού υδροδοτικού συστήματος των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α & Β

0
479

Σας καλούμε όπως, την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση  επί του παρακάτω θέματος:  

  • Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των υδρογεωτρήσεων και λοιπού υδροδοτικού συστήματος των ΑΗΣ Μεγαλόπολης  Α & Β που βρίσκεται στο Δήμο Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here