Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης στις 21 Νοεμβρίου

0
220

Την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στις 18.00 μ.μ., θα συνεδριάσει η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης , κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εισήγηση – Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2017.

2. Συζήτηση σχετικά με την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2017.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here