Συγκριτικά αποτελέσματα εισαγωγής μαθητών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων στους οποίους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων σε ότι αφορά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες σχολές και θα συγκρίνουμε την βαθμολογία τους με τις αντίστοιχες των αποφοίτων  Γενικών Λυκείων.

Το θέμα αυτό κρίνεται επίκαιρο εάν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται εισαγωγή μαθητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια σε ποσοστό 5% και για φέτος σε ποσοστό 10%, στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε αφορούν κυρίως γνωστές σχολές – υψηλής ζήτησης και είναι αντιπροσωπευτικές των σχολών στις οποίες εισάγονται μαθητές ΕΠΑ.Λ.

Για πληρέστερη ενημέρωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα εξής:

  1. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων δεν εισάγονται σε όλες τις Ανώτατες σχολές αλλά σε αντίστοιχες ή συναφείς με τον τομέα σπουδών τους στα ΕΠΑ.Λ.

Στις «θεωρητικές» σχολές Νομική, Φιλοσοφική, Φυσικομαθηματική κ.λ.π. οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διότι το περιεχόμενο σπουδών στις σχολές αυτές δεν αντιστοιχείται σε κανένα τομέα σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν εισάγονται στις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ο αποκλεισμός αυτός είναι προφανώς αδικαιολόγητος διότι το περιεχόμενο σπουδών στις σχολές αυτές, δεν αντιστοιχείται με τις σπουδές στα Γενικά ή τα Επαγγελματικά Λύκεια και συνεπώς είναι αδικαιολόγητος. Αδικαιολόγητος είναι επίσης ο αποκλεισμός διότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ισότιμο κατά νόμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και επιπλέον πτυχίο ειδικότητας.

  1. Το ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια 5%, έναντι 1% που ίσχυσε κατά την προηγούμενη χρονιά, αύξησε ελάχιστα το συνολικό αριθμό εισαγωγής διότι παράλληλα το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήγαγε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 10% έναντι 20% που ίσχυε για τα μεγάλα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Να σημειώσουμε ότι το γεγονός της οριακής αύξησης των θέσεων δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο η εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρικές, πολυτεχνικές, γεωπονικές κ.λ.π.

  1. Το ποσοστό εισαγωγής 5% δίνεται επιπλέον του αριθμού εισαγομένων στα πανεπιστήμια από τα ΓΕ.Λ. και δεν αφαιρείται από τις θέσεις τους.

 

  1. Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις σε 4 μαθήματα, 2 μαθήματα γενικής παιδείας Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα του τομέα σπουδών τους με συντελεστή 3,5.

Το σύστημα αυτό ανταποκρίνεται στην απόκτηση γνώσεων στους τομείς – ειδικότητες των μαθητών χωρίς να αποκόπτονται από την γενική παιδεία και χωρίς να κλείνεται ο δρόμος για περαιτέρω σπουδές.

Η διαφοροποίηση των εξετάσεων επιβάλλεται λόγω της διαφορετικότητας των δύο τύπων Λυκείου και εάν λάβουμε υπόψη ότι διαφοροποίηση στα εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, εφαρμόζεται και μέσα στο ίδιο το ΓΕ.Λ.,  τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί επιβάλλεται η διαφοροποίηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ισοτιμία των 2 τύπων Λυκείου η οποία είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά δε σημαίνει και ομοιογένεια των 2 σχολείων.

 

  1. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη κλίση στην εφαρμοσμένη γνώση και λιγότερο στη θεωρητική, δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και σημείωσαν εκπληκτικές αποδόσεις και επιτυχίες.

Αυτό έρχεται να καταρρίψει το μύθο ότι οι μαθητές αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για πανεπιστημιακές σπουδές και ότι όσοι εισαχθούν θα συγκεντρώσουν βαθμολογίες πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των μαθητών του Γενικού Λυκείου. 

Στα στατιστικά στοιχεία που παραθέτουμε αναφέρεται η βαθμολογία του πρώτου επιτυχόντα, και μέσα σε παρένθεση ο αριθμός εισαγομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Κωδ. Σχολής 295   ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)  

ΓΕ.Λ.  19.641  (140)     ΕΠΑ.Λ. 19.625  (8)

Κωδ. Σχολής 297  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  19.513  (131)     ΕΠΑ.Λ.  19.310  (8)

Κωδ. Σχολής  303   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  19.620  (79)     ΕΠΑ.Λ.  19.080  (5)

Κωδ. Σχολής 305   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  19.183  (71)     ΕΠΑ.Λ.  18.275  (4)

Κωδ. Σχολής 289   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  18.856  (97)     ΕΠΑ.Λ.  17.925  (6)

Κωδ. Σχολής  291   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  18.936  (76)     ΕΠΑ.Λ.  18.845  (5)

Κωδ. Σχολής  291   253  ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  19.448  (169)     ΕΠΑ.Λ.  18.335  (10)

Κωδ. Σχολής  255   ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  18.764  (156)     ΕΠΑ.Λ.  15.845  (9)

Κωδ. Σχολής  201  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  19.028  (113)     ΕΠΑ.Λ.  17.925  (7)

Κωδ. Σχολής  203    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΠΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  18.230  (113)     ΕΠΑ.Λ.  18120  (7)

Κωδ. Σχολής  209   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  19.520  (113)  ΕΠΑ.Λ.  19.195

Κωδ. Σχολής  211   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΠΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  18.803  (94)     ΕΠΑ.Λ.  19.155  (6)

Κωδ. Σχολής  217   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  19.607  (220)     ΕΠΑ.Λ.  19.010  (13)

Κωδ. Σχολής  219   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  19.347  (167)     ΕΠΑ.Λ.  18.725  (10)

Κωδ. Σχολής  390   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΔΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕ.Λ.  17.716  (203)      ΕΠΑ.Λ.  18.525  (26)

Κωδ. Σχολής  323  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  17.854  (162)  ΕΠΑ.Λ.  17.170  (10)

Κωδ. Σχολής  313  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΟΠΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕ.Λ.  18.599  (221)     ΕΠΑ.Λ.  18.340  (13)

Κωδ. Σχολής  322  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  18.653  (221)     ΕΠΑ.Λ.  18.290  (13)

Κωδ. Σχολής  669  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΔΑ  (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕ.Λ.  13.742  (280)     ΕΠΑ.Λ.  16.810  (35)

Κωδ. Σχολής  673  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΔΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕ.Λ.  16.564  (95)     ΕΠΑ.Λ.  16.810  (35)

Κωδ. Σχολής  388  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΔΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕ.Λ.  17.428  (91)     ΕΠΑ.Λ.  17.430  (11)

Κωδ. Σχολής  678    ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΔΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕ.Λ.  17.807  (320)     ΕΠΑ.Λ.  19.010  (40)

 

ΤΕΙ

 

Κωδ. Σχολής  447  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  12.229  (85)     ΕΠΑ.Λ.  13.510  (23)

Κωδ. Σχολής  516  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.  14.947  (87)     ΕΠΑ.Λ.  17.245  (25)

Κωδ. Σχολής  467  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕ.Λ.  13.034  (105)     ΕΠΑ.Λ.  17.855  (30)

Κωδ. Σχολής  477  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΓΕ.Λ.  13.293  (70)     ΕΠΑ.Λ.  16.670  (20)

Κωδ. Σχολής  497  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΓΕ.Λ.  12.880  (70)     ΕΠΑ.Λ.  17.130  (20)

Κωδ. Σχολής  505  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.   14.629  (130)     ΕΠΑ.Λ.  16.565 (37)

Κωδ. Σχολής  616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΓΕ.Λ.   17.781 (107)     ΕΠΑ.Λ.  18160 (30)

Κωδ. Σχολής  623  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.   17.515 (77)     ΕΠΑ.Λ.  17.380 (22)

Κωδ. Σχολής  639    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.   16.481 (87)     ΕΠΑ.Λ.  18.580 (25)

Κωδ. Σχολής  647      ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕ.Λ.   16.889 (72)     ΕΠΑ.Λ.  19.190 (21)

Κωδ. Σχολής  870      ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕ.Λ.   18.102  (179)     ΕΠΑ.Λ.    18.680  (10)

Κωδ. Σχολής     876  ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕ.Λ.   18.148 (79)      ΕΠΑ.Λ.   19.370  (4)

 Κωδ. Σχολής     878    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕ.Λ.  18.079  (61)       ΕΠΑ.Λ.  18.840     (5)

Κωδ. Σχολής     862    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ

ΓΕ.Λ.  15.968  (86)       ΕΠΑ.Λ.  18.185     (7)

Κωδ. Σχολής     817   ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΕΝ

 ΓΕ.Λ.  17.341  (318)     ΕΠΑ.Λ.  17.790 (114)

Κωδ. Σχολής     818   ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΕΝ

ΓΕ.Λ.  16.861  (251)     ΕΠΑ.Λ.  19.040 (87)

 

Από τα στοιχεία που παραθέσαμε τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά και  αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα συνάγεται ότι οι μαθητές των Γενικών Λυκείων συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στα πανεπιστήμια και οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων στα ΤΕΙ.

Στα στοιχεία έχουν σημανθεί οι σχολές στις οποίες οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τις αντίστοιχες των μαθητών των Γενικών Λυκείων.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνεται προφανές σε όλους ότι το άνοιγμα των πανεπιστημίων για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. σημειώνει επιτυχία η οποία αποτελεί προπομπό για την μετακίνηση μαθητών προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την οποία έχει ανάγκη η χώρα και έχει τεθεί σε προτεραιότητα από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση.

Αποτελεί  όμως το οποίο προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη πρώτου μεγέθους είναι η κατάργηση του υφυπουργείου που είχε την αρμοδιότητα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η απομάκρυνση του υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει αποπομπή ή καρατόμηση.

Για το θέμα της αποπομπής του κ. Μπαξεβανάκη θα επανέλθουμε σύντομα, μετά από διερεύνηση κάποιων στοιχείων.
Τι να σημαίνει άραγε αυτή η απομάκρυνση, αλλαγή πολιτικής ή κάτι άλλο;
Ίδωμεν.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,687ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,317ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ