Σημαντικές αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου

0
210

Μεγάλες και σημαντικές αλλαγές έχουμε στα θέματα ασφάλισης αυτοκινήτου και πλέον από τις 5 Μαΐου γίνονται πολλά πράγματα αυστηρότερα.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου που ισχύει από τις 5 Μαΐου 2014, είναι οι εξής:

1. Η ασφάλιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η περίοδος χάριτος του ενός μηνός παύει να ισχύει.
2. Απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (στον λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο) εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία.
3. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής του ασφαλίστρου. Έτσι σε περίπτωση ελέγχου μέχρι την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος επιδεικνύουν την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων στα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον έλεγχο.
4. Καταργείται η διάταξη της υποχρέωσης έκδοσης προσωρινού σήματος από την Ασφαλιστική εταιρεία μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
5. Σε περίπτωση απουσίας του ειδικού σήματος του ασφαλιστή αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για έξι μήνες.
6. Σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε ατύχημα, γίνεται επί τόπου αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Να σημειωθεί ότι οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται αν δεν περάσουν τα δύο ή τρία χρόνια αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στα άρθρα 169 και 170 του νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».και επισημαίνονται αναλυτικά από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμφίβολα αλλάζουν το τοπίο στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης με τον ασφαλιζόμενο – καταναλωτή να βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση πλέον αφού πρέπει ο ίδιος να μεριμνά για την ανανέωση της ασφάλειάς του. Έτσι υπάρχει ο φόβος ότι ένα μεγάλο μέρος των ασφαλιζομένων μπορεί να βρεθεί ασφαλιστικά ακάλυπτο, λόγω της κατάργησης της αυτόματης ανανέωσης της ασφαλιστική του σύμβασης.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here