Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Μεγαλόπολης

0
230

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου  Μεγαλόπολης η ανακοίνωση για την  πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που θα αναφέρονται σε εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, γεωτεχνικές, υδρολογικές και εδαφομηχανικές εργασίες στην παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και υποστήριξη σε θέματα υποβολής προτάσεων ή εισηγήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και συναφή προγράμματα και θα ασκεί κάθε άλλη σχετική με την επιστημονική του/της κατάρτιση δραστηριότητα που μπορεί να του/της ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εμπειρία τους και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης δηλαδή έως και την 07/03/2017 στο Γραφείο Δημάρχου ( Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 , Μεγαλόπολη ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Μεγαλόπολης by Πάνος Αλεβίζος on Scribd


 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here