ΑρχικήΑΠΟΒΛΗΤΑΠροσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κάνει ο Δήμος Μεγαλόπολης για τον...

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κάνει ο Δήμος Μεγαλόπολης για τον Χ.Δ.Β.Α.!

Το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, μπορεί να «πάγωσε» την υπόθεση ΧΔΒΑ στη Μεγαλόπολη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ικανοποίησε απόλυτα τους Μεγαλόπολίτες οι οποίοι ζητούν ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης…

που προβλέπει χώρο διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ημέρες πριν από αυτή τη συνάντηση με τον Παπακωνσταντίνου, είχε συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης και είχε λάβει μία ομόφωνη απόφαση προκειμένου να αναθέσει σε νομικούς την υπόθεση αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της Κ.Υ.Α., στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ειδικότερα…

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης:
«Α. Αναθέτει κατ’ εξαίρεση το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της κατασκευής και λειτουργίας Χ.Δ.Β.Α. στο Λ.Κ.Μ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ.
α. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ. Κουτσίμπου – Γ. Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, και
β. Γεώργιο Δανόπουλο, συνεργάτη της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις.
Β. Παρέχει την πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω Δικηγόρους να ασκήσουν, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της Κ.Υ.Α. οικ. 20969/05.07.2011, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
Γ. Παρέχει την πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω Δικηγόρους να παρασταθούν και εκπροσωπήσουν το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της ως άνω ακυρώσεως, σε όποια δικάσιμο αυτή ορισθεί, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να προβούν σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την ακύρωση της ανωτέρω διοικητικής πράξης.
Β. Ο καθορισμός της αμοιβής των παραπάνω δικηγόρων θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.»
Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τυ Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία ουσιαστικά επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία ανέφερε ότι «λόγω της υπόθεσης της κατασκευής και λειτουργίας Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων (Χ.Δ.Β.Α.) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (Λ.Κ.Μ.) της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για το Δήμο μας, απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις και μπορούν να εξυπηρετήσουν με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του Δήμου μας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην υπόθεση της κατασκευής και λειτουργίας Χ.Δ.Β.Α. στο Λ.Κ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., αναφέρονται τα ακόλουθα:
Με την αριθμ. Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. οικ. 200969/05.07.2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Η συγκεκριμένη έγκατάσταση θα καταλαμβάνει συνολική έκταση 291 στρεμμάτων και θα διαθέτει χωρητικότητα ως προς τα διατιθέμενα απόβλητα 113.000 m3 .
Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην Κ.Υ.Α. σε αυτό το χώρο θα γίνεται διαχείριση κυρίως αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, τα οποία θα αποξηλώνονται από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και δημόσια κτίρια, στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επιπλέον, σε αυτό το χώρο προβλέπεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται και άλλα επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να αναφέρονται ρητώς ποια θα είναι αυτά.
Καθίσταται σαφές ότι ο υπόψη Χ.Δ.Β.Α. συνιστά ιδιαίτερα οχλούσα και επικίνδυνη για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εγκατάσταση, δεδομένης της επικινδυνότητας των αποβλήτων που θα αποτίθενται.
Για το λόγο αυτό, και σε εφαρμογή της αριθ. 298/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται ο Δήμος μας να προβεί στην προσβολή της εν λόγω Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο., με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής της πράξης, έτσι ώστε να μην επιτραπεί η κατασκευή και η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης, έως την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ, επί της αίτησης ακύρωσης.
Έπειτα από έρευνα που διενεργήσαμε, κατάλληλοι δικηγόροι για την ανάληψη της ανωτέρω υπόθεσης είναι οι Δικηγόροι Αθηνών κ.κ. α. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, βασικός εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ελ. Κουτσίμπου – Γ.
Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, και β. Γεώργιος Δανόπουλος, συνεργάτης της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας.
Η αμοιβή τους όμως σύμφωνα με την από 24/08/2011 προσφορά τους ανέρχεται σε 8.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. προκειμένου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., προκειμένου για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, ποσό το οποίο υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα.»

Από το ιστολόγιο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ