Πίνακας 3ου Ε.Α.Π.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από την ΔΕΗ και ανέρχεται σε 0.4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ειδικά για την Αρκαδία έτρεξαν 3 Ε.Α.Π., όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

1ο ΕΑΠ 1997-2001 19.229.376,17
2ο ΕΑΠ 2002-2006 12.470.237,73
3ο ΕΑΠ 2007 2011 16.223.465,03

ΣΥΝΟΛΟ 47.923.078,93

Ο πίνακας με τα έργα του 3ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράματος (Ε.Α.Π.) Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 2007 – 2011

3o Ε.Α.Π.