Πίνακας 2ου Ε.Α.Π.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από την ΔΕΗ και ανέρχεται σε 0.4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ειδικά για την Αρκαδία έτρεξαν 3 Ε.Α.Π., όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

1ο ΕΑΠ 1997-2001 19.229.376,17
2ο ΕΑΠ 2002-2006 12.470.237,73
3ο ΕΑΠ 2007 2011 16.223.465,03

ΣΥΝΟΛΟ 47.923.078,93

Ο πίνακας με τα έργα του 2ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράματος (Ε.Α.Π.) Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 2007 – 2011

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ 2002-2006)

(14/20-9-2007 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης)

(76 / 4 -10 -2007 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου)

(Τα ποσά είναι σε ευρώ)

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΣΥΜΕΤ/ΧΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

A. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6

Αύξηση βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων του Δήμου Τρικολώνων (Δ.Δ. Σύρνας)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

117.400,00

12.200,00

12.200,00

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

10

Εργασίες βελτίωσης Σταδίου – Αθλητικού Κέντρου Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

366.000,00

366.000,00

366.000,00

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης

Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιοχής Μεγαλόπολης.

3.711.717,03

3.711.717,03

3.711.717,03

Ζ. ΜΕΛΕΤΕΣ

27

Σύνταξη μελετών για το Δήμο Γόρτυνος

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

44.000,00

43.558,06

43.558,06

Η. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

35

Συντήρηση – βελτίωση – επισκευή βατότητας του δρόμου Γιανναίοι – Άκοβος – Λεπτίνι – Δυρράχι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

586.000,00

50.436,54

50.436,54

36

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Λεοντάρι – Πετρίνα – Σκορτσινός (Πηγές Ευρώτα)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

440.000,00

133.602,76

133.602,76

37

Βελτίωση δρόμου Καμποχώρι – Καμάρα – Δυρράχι

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

440.000,00

253.493,10

253.493,10

39

Βελτίωση δασικού τουριστικού δρόμου Μονή Μπούρα – Μονή Αμπελάκι – Μονή Ρεκίτσας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

116.362,10

116.362,10

116.362,10

42

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Καρύταινα – Ατσίχολος – Βλαχόραπτη – Σαρακίνι.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

500.000,00

367.041,05

α

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Καρύταινα – Ατσίχολος – Βλαχόραπτη – Σαρακίνι.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

116.160,00

β

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Καρύταινα – Ατσίχολος – Βλαχόραπτη – Σαρακίνι.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

250.881,05

43

Εσωτερική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τρικολώνων (Δ.Δ. Παύλιας)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

205.000,00

12.200,00

12.200,00

44

Οδοποιία Καλύβια – Βιδώνι του Δήμου Τρικολώνων

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

217.000,00

217.000,00

217.000,00

45

Οδοποιία Παύλια – Παλαμάρι – Ζώνη

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

146.700,00

146.700,00

146.700,00

46

Οδοποιία Ελληνικό – Αρχαία Γόρτυς – Ιερά Μονή Προδρόμου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

73.000,00

73.000,00

73.000,00

47

Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου των Οικισμών Δήμου Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

586.000,00

381.083,91

381.083,91

Η.49

Βελτίωση οδικών προσβάσεων Απιδίτσα – Λυκόσουρα – Λύκαιο

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

440.000,00

293.000,00

293.000,00

52.

Εργο συντήρησης – βελτίωσης Επαρχιακού Δικτύου Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.017.000,00

810.676,88

α.

Τμήμα της Επαρχιακής οδού από Λεοντάρι προς Πέτρινα – Σκορτσινού – όρια Δήμου Φαλαισίας.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

44.513,95

β.

Καρύταινα – Ατσίχολο – Βλαχόραπτη – Σαρακίνι – Παλαιόκαστρο.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

120.802,28

γ.

Από Γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησούλα – Τρίλοφο – Σύρνα – Παύλια – Ελληνικό.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

43.982,68

δ.

Από Ε. Ο. Μεγαλόπολης – Καλαμάτας προς Περιβόλια – Ρούτσι – Βουτσαρά – Γραικού – Σκορτσινού.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.550,00

ε.

Από Ε. Ο. Μεγαλόπολης – Καλαμάτας προς Χράνους.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.700,00

στ.

Από Ε. Ο. Μεγαλόπολης – Καλαμάτας προς Χειράδες

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.700,00

ζ.

Διασταύρωση οδικού άξονα Ελληνικό – Σύρνα – Παλαμάρι προς Στεμνίτσα

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

13.950,00

η.

Διασταύρωση από Βρυσούλες προς Ραψωμάτι – Μαλλωτά

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.850,00

θ.

Μεγαλόπολη – Θωκνία – Καστανοχώρι – Λύκαιο – Λυκόσουρα.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.400,00

ια.

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.550,00

ιβ.

Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Επαρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.700,00

ιγ.

Συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Ελληνικό προς Στεμνίτσα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.700,00

ιδ.

Συντήρηση επαρχιακής οδού από Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας προς Ισαρι.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

131.573,09

ιε.

Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Επαρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

13.500,00

ιστ.

Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Επαρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.550,00

ιζ.

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.850,00

ιη.

Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας προς Ζώνη – Παλαμάρι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.850,00

ιθ.

Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρύταινας προς Ελληνικό – Στεμνίτσα

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.700,00

κ.

Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησούλα – Τρίλοφο – Παύλια

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000,00

κα.

Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Καλαμάτας προς Περιβόλια – Ρούτσι – Βουτσαρά – Γραικού – Σκορτσινού

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

96.184,88

κβ.

Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Χράνων

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30.000,00

κδ.

Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Σουλάρι – Βουτσαρά – Ανεμοδούρι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.850,00

κστ.

Συντήρηση δρόμου από την επαρχιακή οδό Λεονταρίου – Πετρίνας προς Δ.Δ. Φαλαισίας

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

25.220,00

Θ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

53

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δ.Δ. Καμάρας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

88.000,00

77.134,84

77.134,84

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

55

Τεχνική Βοήθεια

440.000,00

440.000,00

α.

Αποζημίωση των Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και της Γραμματείας.

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

26.000,00

β.

Αποζημίωση των Μελών Επιτροπής Ελέγχου και της Γραμματείας

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

46.577,00

γ.

Πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων για την γραμματειακή στήριξη, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

72.854,08

δ.

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης τεχνικού προσωπικού

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.000,00

ε.

Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.828,89

στ.

Προμήθεια Μηχανογραφικού Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Επίπλων

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

στ.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

27.499,97

στ.2

Προμήθεια Επίπλων

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.740,06

ζ.

Σύμβουλος Διαχείρισης του Ε.Α.Π.

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

73.750,00

η.

Σύστημα Οργάνωσης και Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. Μεγαλόπολης

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

163.750,00

ΙΑ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

56

Συντήρηση – επισκαυή οδικής γέφυρας ποταμού Ξερίλα Λεονταρίου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

29.300,00

29.007,00

29.007,00

57

Συντήρηση – επισκευή γέφυρας ποταμού Βελιγοστή στη θέση Διπόταμο

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

29.300,00

27.249,00

27.249,00

60

Διαμόρφωση χώρων Δασικής Αναψυχής

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

104.158,94

104.158,94

104.158,94

61

Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ. Δ. του Δήμου Φαλαισίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

234.000,00

135.015,00

135.015,00

62

Αναπλάσεις πλατείας Νικηταρά Τουρκολέκα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

92.610,00

92.610,00

92.610,00

64

Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ. Δ. του Δήμου Γόρτυνος

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

206.338,58

206.338,58

α

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ. Δ. του Δήμου Γόρτυνος από διασταύρωση Καρύταινας μέχρι το Δημαρχείο

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

161.990,20

β

Ανάπλαση του χώρου στα στενά του Αγ. Αθανασίου που βρίσκεται στον οικισμό Στρογγυλό Δ.Δ. Κωτιλίου

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

44.348,38

68

Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Δ. του Δήμου Τρικολώνων

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

440.000,00

363.000,00

α

Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Δ. του Δήμου Τρικολώνων (οικ. Ψαρίου)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

273.000,00

β

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Σύρνας

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

90.000,00

69

Δημιουργία χώρου εστίασης και αναψυχής στο Δ.Δ. Σύρνας

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

207.000,00

207.000,00

207.000,00

70

Προέκταση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Δ. Δήμου Τρικολώνων

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

120.000,00

120.000,00

120.000,00

73

Ανάπλαση πλατείας Πολυβίου

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

498.000,00

128.728,30

128.728,30

74

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των Οικισμών του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

440.000,00

171.152,43

α.

Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων των Οικισμών Δήμου Μεγαλόπολης (Πλατεία Δ.Δ. Ισιώματος Καρυών)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

64.115,24

β.

Αναπλάση πλατείας Εθνικής Αντίστασης Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

80.000,00

γ.

Αποπεράτωση ανάπλασης περιβάλλοντα χώρου Αγίου Παντελεήμονα Τ.Δ. Νεοχωρίου

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

27.037,19

ΙΒ. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

77

Έργα ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Φαλαισίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

264.000,00

196.247,39

196.247,39

78

Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ. Δ. Δήμου Γόρτυνος

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

267.000,00

151.521,27

78.α

Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ. Δ. Δήμου Γόρτυνος (Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κωτιλίου)

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

151.521,27

ΙΓ. ΔΙΑΦΟΡΑ

83.

Ερευνα για την Υγιεινή και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής Μεγαλόπολης λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

44.000,00

44.000,00

α.

Επιδημιολογική διερεύνηση συμπτωματο λογίας από το αναπνευστικό σε δείγμα εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής της Μεγαλόπολης.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

14.500,00

β.

Επιδημιολογική διερεύνηση συμπτωματο λογίας από το αναπνευστικό σε παιδιά των περιοχών που γειτνιάζουν στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

14.500,00

γ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και διερεύνηση της κατά αιτία θνησιμότητας στους κατοίκους της περιοχής που γειτνιάζει με τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

14.000,00

84

Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Άνω Καρυές – Κουρουνιού

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

40.000,00

40.000,00

40.000,00

85

Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Καρύταινα – Ατσίχολος

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000,00

15.000,00

15.000,00

86

Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Ατσίχολος – Βλαχόραπτη

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000,00

15.000,00

15.000,00

87

Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Βλαχόραπτη – Σαρακίνι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000,00

15.000,00

15.000,00

88

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών ασφαλτοτάπητα του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Φαλαισίας

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

89

Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Άκοβος – Λεπτίνι – Δυρράχι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000,00

100.000,00

100.000,00

90

Αποπεράτωση – επισκευή – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ξενώνων Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

188.000,00

188.000,00

α

Ξενώνας Βάστα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

80.000,00

β

Ξενώνας Ι.Μ. Παναγίας Καστανοχωρίου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

40.000,00

γ

Ξενώνας Ισιώματος

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

28.000,00

δ

Ξενώνας Λεονταρίου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000,00

ε

Πολιτιστικό κέντρο – Ξενώνας Λεονταρίου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000,00

στ

Ξενώνας Τουρκολέκα

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.000,00

91

Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

120.000,00

120.000,00

120.000,00

92

Βελτίωση οδού Αγίας Ελένης – Κωτίλιο – Αρχαιολογικός Xώρος Λυκαίου (Α’ τμήμα)

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

620.800,00

591.500,94

591.500,94

93

Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

400.000,00

400.000,00

390.000,00

94

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

368.526,43

368.526,43

α

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Καμάρας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

173.788,43

β

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Ανεμοδουρίου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

110.000,00

γ

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Φαλαισίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

84.738,00

95

Μελέτες προετοιμασίας έργων Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

100.000,00

100.000,00

100.000,00

96

Δημιουργία αθλοπαιδιών

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

97

Συντήρηση ανάδειξη Κάστρων του Δήμου Φαλαισίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

170.740,00

170.740,00

α

Συντήρηση ανάδειξη Κάστρου Λεονταρίου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

80.000,00

β

Συντήρηση ανάδειξη Κάστρου Ωριάς

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

50.000,00

γ

Συντήρηση ανάδειξη Κάστρου Χελμού

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

40.740,00

98

Ανάπλαση πλατείας Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

99

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων στο Δ.Δ. Γιανναίων

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

32.000,00

32.000,00

32.000,00

100

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων στο Δ.Δ. Καμάρας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

35.753,00

35.753,00

0,00

101

Προέκταση δημοτικού φωτισμού Δ.Δ. Δήμου Τρικολώνων (Φωτιστικοί παρόδιοι ιστοί Στεμνίτσας, Ψαρίου, Παύλιας, Καλυβακίων

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

100.000,00

100.000,00

100.000,00

102

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Δ. Δήμου Τρικολώνων

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

59.236,18

59.236,18

59.236,18

103

Προσθήκη (κατ’ επέκταση) και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Οικ. Ψαρίου

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

600.000,00

275.000,00

275.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Τα ποσά είναι σε ευρώ)

15.899.942,26

12.516.990,73

12.470.237,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ