Πίνακας 1ου Ε.Α.Π.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος γίνεται από την ΔΕΗ και ανέρχεται σε 0.4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ειδικά για την Αρκαδία έτρεξαν 3 Ε.Α.Π., όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

1ο ΕΑΠ 1997-2001 19.229.376,17
2ο ΕΑΠ 2002-2006 12.470.237,73
3ο ΕΑΠ 2007 2011 16.223.465,03

ΣΥΝΟΛΟ 47.923.078,93

Ο πίνακας με τα έργα του 1ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράματος (Ε.Α.Π.) Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 2007 – 2011

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 1ου Ε.Α.Π. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

(Τα ποσά είναι σε δραχμές)

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

1.

Έργο Συντήρησης – Βελτίωσης Επαρχιακού Δικτύου Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

α.

Έργο Συντήρησης – Βελτίωσης Επαρχιακού Δικτύου Λεκ. Μεγαλόπολης έως 24-10-2001

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

115.000.000

115.000.000

115.000.000

β.

Βελτίωση ασφαλτοτάπητα δρόμου από Ε.Ο. προς Χράνους.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.360.000

7.360.000

γ.

Βελτίωση ασφαλτοτάπητα δρόμου από Ε.Ο. προς Χειράδες.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7.000.000

6.416.837

6.416.837

δ.

Διάνοιξη – βελτίωση δρόμου Ανω Καρυές προς Αγιο Δημήτριο.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.000.000

2.917.069

2.917.069

ε.

Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δρόμου από Αερογέφυρα Τριποτάμου προς Ε.Ο.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.359.992

7.359.992

στ.

Βελτίωση δρόμου και ασφαλτόστρωση από Απιδίτσα προς Ισαρι.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.341.946

7.341.946

ζ.

Συντήρηση – βελτίωση δρόμου από Χωρέμι έως Γέφυρα Αλφειού (Τραχιά).

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.360.000

7.360.000

η.

Συντήρηση δρόμου από Ελληνικό προς Αρχαία Γόρτυνα (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης)

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7.300.000

7.239.298

7.239.298

η1.

Οδοποιία από Αρχαία Γόρτυνα προς Ι.Μ. Προδρόμου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

8.000.000

7.348.972

θ.

Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Δημοτικού Διαμερίσματος Ζώνης του Δήμου Γόρτυνος

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.360.000

7.360.000

ι.

Πεζοδρόμηση και φωτισμός δρόμου από Πύλη Ψαθίου έως Περιφερειακό δρόμο

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.821.404

7.821.404

ια.

Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Πύλη Θωκνίας έως και Κάτω Καρυές

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.502.150

7.502.150

ια1.

Ολοκλήρωση επισκευής και συντήρησης δρόμου από Πύλη Θωκνίας έως και Κάτω Καρυές

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.222.500

10.222.500

9.398.035

ιβ.

Αποκατάσταση βατότητας τμήματος του δρόμου Βουτσαρά – Πετρίνα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.357.982

7.357.982

ιβ1.

Ολοκλήρωση βατότητας τμήματος του δρόμου Βουτσαρά – Πετρίνα.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.356.806

7.356.806

ιγ.

Αποκατάσταση βατότητας τμήματος του δρόμου Ακοβος – Ορια Νομού

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6.000.000

5.508.237

5.508.237

ιγ1.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης βατότητας τμήματος του δρόμου Ακοβος – Ορια Νομού

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.993.000

13.793.417

13.793.417

ιδ.

Αποκατάσταση βατότητας τμήματος του δρόμου Βάγγου – Καράτουλα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.000.000

4.596.125

4.596.125

2.

Συντήρηση – επισκευή και διαπλάτυνση του δρόμου Δυρράχιο – Λεπτίνιο – Άκοβος – Γιανναίοι

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

50.000.000

37.734.944

37.734.944

3.

Βελτίωση δρόμου Λεύκτρο – Λεοντάρι – Ποταμιά – Καμάρα – Δυρράχιο – Νεοχώριο

α.

Τμήμα Λεύκτρο – Λεοντάρι – Ποταμιά

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

74.558.577

74.558.577

β.

Τμήμα Λεοντάρι – Ποταμιά – Καμάρα – Δυρράχι – Νεοχώρι

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

65.777.047

65.777.047

4.

Συντήρηση – επισκευή του εσωτερικού δικτύου των οικισμών του Λεκανοπεδίου Μεγ/λης

α.

Συντήρηση – επισκευή του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Δήμος Μεγαλόπολης

36.410.000

36.132.405

36.132.405

β.

Συντήρηση – επισκευή του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Φαλαισίας.

Δήμος Φαλαισίας

20.000.000

16.952.460

16.952.460

γ.

Συντήρηση – επισκευή του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Τρικολώνων.

Δήμος Τρικολώνων

14.259.120

14.258.403

14.258.403

δ.

Συντήρηση – επισκευή του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Γόρτυνος.

Δήμος Γόρτυνος

15.000.000

13.280.753

13.280.753

5.

Δρόμος Παραδείσια – Ελληνίτσα –Τουρκολέκα – Όρια Νομού

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

51.132.000

50.004.308

50.004.308

6.

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Πετρίνα – Σκορτσινός (Πηγές Ευρώτα)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30.000.000

18.892.841

18.892.841

6α.

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Πετρίνα – Σκορτσινός (Πηγές Ευρώτα) – Για εξόφληση οφειλής

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.353.120

0

0

7.

Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Δυρράχι – Μονή Ρεκίτσας (Ανάπλαση χώρου Ι.Μ. Ρεκίτσας)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

50.000.000

39.534.242

39.534.242

8.

Βελτίωση οδικών προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους Λυκαίου και Λυκοσούρας (Απιδίτσα – Λυκοσούρα – Λύκαιο)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

51.856.532

51.856.532

9.

Βελτίωση δασικού – τουριστικού δρόμου Μονή Μπούρα – Μονή Αμπελάκι – Μονή Ρεκίτσας – Νεοχώρι

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

35.174.620

35.174.620

10.

Βελτίωση και επέκταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου πρόσβασης στο χώρο της Αγ. Θεοδώρας (Μεγαλόπολη –Ανθοχώρι – Απίδίτσα – Αγ. Θεοδώρα)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

200.000.000

104.414.617

104.414.617

11.

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

α.

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης

90.000.000

90.000.000

90.000.000

β.

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φαλαισίας

Δήμος Φαλαισίας

45.000.000

35.813.394

35.813.394

γ.

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρικολώνων

Δήμος Τρικολώνων

30.718.425

27.164.785

27.164.785

δ.

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Γόρτυνος

Δήμος Γόρτυνος

47.188.200

46.737.064

46.737.064

12.

Βελτίωση δρόμου από Γέφυρα Μπαρπουτσάνας – Εκκλησούλα – Τρίλοφος – Παύλια – Σύρνα -Ελληνικό

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

150.000.000

77.542.619

77.542.619

13.

Αποπεράτωση – Ολοκλήρωση έργων κοινωνικής ανταπόδοσης ΔΕΗ της Διετίας 1996-97

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

70.245.145

70.245.145

14.

Συντήρηση δρόμου από Γέφυρα Τριποτάμου έως Απιδίτσα.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

50.000.000

32.117.567

32.117.567

15.

Συντήρηση – επισκευή ασφαλτοτάπητα δρόμου Παραδείσια – Ελληνίτσα.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.199.718

7.199.718

16.

Αποπέρατωση δρόμου από Δυρράχι έως τον κεντρικό δρόμο προς Νεοχώρι Φαλαισίας.

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.000.000

7.000.000

17.

Συντήρηση – βελτίωση δρόμου Ποταμιά – Τουρκολέκα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.357.300

7.357.300

18.

Άρση επικινδυνότητας του δρόμου Άνω Γιανναίοι – Δυρράχι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.000.000

7.000.000

19.

Άρση επικινδυνότητας του δρόμου `Απιδίτσα – Ισαρι – Βάστα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14.993.000

14.993.000

14.993.000

20.

Ολοκλήρωση συντήρησης – βελτίωσης του δρόμου από Χωρέμι έως Γέφυρα Αλφειού –Τραχειά- (ολοκλήρωση τεχνικού έργου αποκατάστασης οχετού)

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.000.000

5.000.000

0

20α.

Ολοκλήρωση συντήρησης – βελτίωσης του τεχνικού έργου αποκατάστασης οχετού του δρόμου από Χωρέμι έως Γέφυρα Αλφειού –Τραχειά.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.222.500

9.403.565

9.403.565

21.

Ολοκλήρωση άρσης επικινδυνότητας του δρόμου Άνω Γιανναίοι – Δυρράχι

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.000.000

3.000.000

0

21α.

Ασφαλτικός τάπητας για την ολοκλήρωση της άρσης επικινδυνότητας του δρόμου Ανω Γιανναίοι – Δυρράχι.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.007.625

7.365.996

7.365.996

22.

Ολοκλήρωση και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στο δρόμο Απιδίτσα – Διασταύρωση Λυκόσουρας

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7.000.000

6.999.874

6.999.874

23.

Ασφαλτόστρωση τελευταίου τμήματος δρόμου από Αρχαιότητες Λυκόσουρας προς Αρχαιολογικό Χώρο Λυκαίου Όρους

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8.000.000

7.724.298

7.724.298

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.717.799.490

Β. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.

Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών Λεκανοπεδίου Μεγ/λης

α.

Εργα αποχέτευσης Δήμου Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης

40.000.000

39.999.652

39.999.652

β.

Εργα ύδρευσης Δήμου Φαλαισίας
α) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξοπλισμού της γεώτρησης Βρυόρεμα (20 εκατ.)

Δήμος Φαλαισίας

38.000.000

34.630.373

34.630.373

β) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμών (18 εκατ. δρχ.)

γ.

Εργα ύδρευσης Δήμου Τρικολώνων

Δήμος Τρικολώνων

16.408.742

16.408.742

16.408.742

δ.

Εργα ύδρευσης Δήμου Γόρτυνος

Δήμος Γόρτυνος

15.000.000

14.123.161

14.123.161

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

109.408.742

Γ. ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.

Τουριστική αξιοποίηση των πηγών του Ευρώτα

Δήμος Φαλαισίας

100.000.000

41.190.960

41.190.960

4.

Βελτίωση υποδομών αρχαιολογικών χώρων Λυκοσούρας και Λυκαίου

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

100.000.000

86.400.315

86.400.315

8.

Τουριστική αξιοποίηση Μονής Παναγίας Καστανοχωρίου

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

50.000.000

38.932.000

38.932.000

10.

Συντήρηση ξενώνων των οικισμών του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

150.000.000

25.946.812

25.946.812

11.

Ηλεκτροδότηση Ιεράς Μονής Καλαμίου

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7.000.000

5.397.981

5.397.981

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

407.000.000

Δ. ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.

Δράσεις / έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων

α.

Δράσεις / έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων Δήμου Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης

45.416.633

38.694.496

38.694.496

β.

Δράσεις / έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων Δήμου Φαλαισίας

Δήμος Φαλαισίας

30.000.000

19.942.000

19.942.000

γ.

Δράσεις / έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων Δήμου Τρικολώνων

Δήμος Τρικολώνων

14.733.000

14.572.986

14.572.986

δ.

Δράσεις / έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων Δήμου Γόρτυνος

Δήμος Γόρτυνος

13.000.000

10.183.855

10.183.855

7.

Αξιοποίηση και Διαχείριση των πηγών του Ευρώτα

Δήμος Φαλαισίας

10.384.000

10.383.079

10.383.079

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

113.533.633

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης με συμπαραγωγή από τον ΑΗΣ – ΔΕΗ και με βιομάζα

Δήμος Μεγ/πολης

3.470.000.000

614.406.651

614.406.651

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.470.000.000

Η. ΜΕΛΕΤΕΣ

1.

Μελέτες οδικών έργων

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

106.200.000

86.906.508

86.906.508

4.

Μελέτη για τη δημιουργία δασικού – θηρευτικού πάρκου

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.000.000

10.000.000

10.000.000

6.

Μελέτη διευθέτησης της κοίτης των χειμάρρων του Λεκανοπεδίου Μεγ/λης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

35.000.000

32.734.635

32.734.635

7.

Μελέτη απαιτούμενων υποδομών και οργάνωσης και διαχείρισης των βοσκοτόπων Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000.000

15.000.000

15.000.000

11.

Μελέτη σκοπιμότητας επέκτασης του Σιδηροδρομικού δικτύου προς τις Μονάδες ΔΕΗ για μεταφορά τέφρας και πετρελαίου

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.000.000

10.000.000

10.000.000

16.

Μελέτη διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης (Ύδρευσης – άρδευσης – Δημιουργία φραγμάτων, κ.λ.π.)

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30.000.000

30.000.000

30.000.000

17.

Μελέτη οργάνωσης παρακολούθησης, και αξιολόγησης της εφαρμογής του ΕΑΠ

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

25.000.000

25.000.000

25.000.000

18.

Μελέτη διαχείρισης των απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.

Μελέτη εκπόνησης ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΕΑΠ) για την περιοχή του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Γ.Γ.Π.Π.

25.000.000

17.700.000

17.700.000

21.

Μελέτη για αρδευτικά έργα κάμπου Καρύταινας από πηγάδι Νο 7 της ΔΕΗ.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

54.000.000

53.098.213

53.098.213

23.

Μελέτη για την έρευνα δημιουργίας Πειραματικού Αγροκτήματος και Σταθμού Μελέτης για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών στα αποδιδόμενα εδάφη από τη ΔΕΗ.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

48.000.000

47.200.000

47.200.000

24.

Μελέτη για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων α) για παραγωγή βιολογικών προϊόντων (κυρίως ελαιολάδου) β) για καλλιέργεια αρωματικών φυτών γ) για νέες προωθούμενες καλλιέργειες.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

41.300.000

41.300.000

41.300.000

25.

Έρευνα δημιουργίας Ορυκτολογικού – Ιστορικού Οικομουσείου στην περιοχή των αγόνων της Δ.Ε.Η. στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης και ειδικότερα στην περιοχή της Αρχαίας Τραπεζούντας

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

57.000.000

506.220

506.220

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

476.500.000

Θ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.

Υποστήριξη της αγροτικής και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής

α.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την Αγροτική ανάπτυξη – Μελέτη αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30.000.000

29.500.000

29.500.000

β.

Μελέτη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής Μεγαλόπολης

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.000.000

10.000.000

10.000.000

γ.

Διαρκής τεχνική υποστήριξη των τοπικών παραγωγών – αγροτών.

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε

20.000.000

20.000.000

20.000.000

δ.

Διαρκής τεχνική υποστήριξη για την τουριστική ανάπτυξη.

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε

20.000.000

20.000.000

20.000.000

ε.

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων.

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

10.000.000

8.991.077

8.991.077

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

90.000.000

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1.

Αμοιβή μελών Επιτροπής Παρακολούθησης (Γραμματειακή υποστήριξη, κ.λ.π.)

α.

Μηχανογραφικός και Τεχνολογικός εξοπλισμός των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.104.000

15.104.000

15.104.000

β.

Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15.000.000

14.629.640

14.629.640

δ.

Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.000.000

4.990.666

4.990.666

ε.

Αποζημίωση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης για κάθε συνεδρίαση 30 χιλιάδες δρχ.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4.000.000

2.849.984

2.849.984

στ.

Αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά συνεδρίαση (20.000 δρχ.) και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα (συνολικό ποσό 10 εκατ. δρχ.)

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

11.102.841

11.102.841

11.102.841

ζ.

Πρόσθετες αμοιβές των απασχολούμενων για τη γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

31.239.052

31.239.052

31.239.052

2.

Σύμβουλος Διαχείρισης του ΕΑΠ

ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

96.445.893

ΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1.

Μετατόπιση στύλων του ΟΤΕ που ευρίσκονται επί του δρόμου `Ίσαρη – Βάστα – Αγία Θεοδώρα και ειδικότερα στα τμήματα α) Ισαρι – Χρούσα – Πετροβούνι και β) Ισαρι – Βάστα

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2.800.000

2.742.654

2.742.654

2.

Μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ που ευρίσκονται επί του δρόμου `Ίσαρη – Βάστα – Αγία Θεοδώρα.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.400.000

5.242.102

5.242.102

3.

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης Τεχνικού Προσωπικού 1%

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

9.400.000

1.826.502

1.760.466

4.

Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Καρυταίνης

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

5.000.000

4.579.578

4.579.578

5.

Ηλεκτροδότηση Δημοτικού Διαμερίσματος Σουλίου

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.000.000

2.188.900

2.188.900

6.

Ανασκαφικές εργασίες για την εκπόνηση Μελέτης συντήρησης και ανάδειξης του Κάστρου της Καρύταινας.

Ε` Εφορεία Βυζαντινών & Μετ/νών Αρχαιοτήτων

20.000.000

20.000.000

20.000.000

7.

Ολοκλήρωση φωτισμού – ηλεκτροδότησης του δρόμου από Πύλη Ψαθίου έως Περιφερειακό δρόμο.

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4.000.000

3.952.550

3.952.550

8.

Επέκταση δικτύου και Ηλεκτροδότηση του Ι. Ν. Αγίας Θεοδώρας Χράνων (Εξόφληση οφειλής).

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10.952.175

10.952.175

10.952.175

9.

Επέκταση φωτισμού Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τρικολώνων

Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

11.170.000

11.166.834

11.166.834

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

71.722.175

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Τα ποσά είναι σε δραχμές)

6.552.409.933

2.908.467.031

2.898.925.502