Ο Ραγκούσης υπέγραψε κονδύλι 57.000.000 € για το «Παραδείσια – Τσακώνα»

0
31

Ο Υπουργός Υποδομών Γιάννης Ραγκούσης ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης πενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (56.444.391,37 €), με ΦΠΑ, για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια- Τσακώνα» αναδόχου Κ/ΞΙΑ ALPINE BAU GmbH- ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.211.856,73 €), με ΦΠΑ, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου της Υπηρεσίας, Προϊσταμένης Αρχής Δ1 και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου στην υλοποίηση του έργου “Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια- Τσακώνα”» αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ σε βάρος του ενάριθμου έργου 2011ΣΕ07180010 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ- ΤΣΑΚΩΝΑ» της ΣΑΕ 071/8.
Να σημειωθεί ότι έχει δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι τις 28-10-2012.

Aπό το ιστολόγιο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here