ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΟι αποφάσεις της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης για βιομηχανικά απόβλητα και κυκλοφοριακή μελέτη!

Οι αποφάσεις της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης για βιομηχανικά απόβλητα και κυκλοφοριακή μελέτη!

Στις  21 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης συνεδρίασε το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαλόπολης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα…

ΘΕΜΑ:    Δημιουργία Χ.Δ.Β.Α. στο χώρο των ορυχείων  Μεγαλόπολης.

Εισήγηση
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης με απόφασή του καταγγέλλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Δ.Ε.Η. και αποφάσισε επίσης να προσβάλει την σχετική απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας και την Ε.Ε. Ταυτόχρονα συγκρότησε και επιτροπή που θα οργανώσει τις κινητοποιήσεις, αποτελούμενη από τον δήμαρχο της πόλης, Παναγιώτη Μπούρα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους τρεις επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
 Εμείς, σαν Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας και προτείνω, να καταγγείλουμε και να απορρίψουμε τις μεθοδευμένες ενέργειες των αρμοδίων Υπουργείων και τις προσπάθειες κατασκευής Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (Χ.Δ.Β.Α.) στην πόλη μας.  Στηρίζουμε τη δημοτική αρχή και τον λαό του Δήμου στον αγώνα ενάντια σε ένα έργο που θα αποτελέσει Περιβαλλοντολογική,  Πολιτιστική και Πολιτισμική ταφόπλακα του τόπου μας.
  Στόχος μας είναι η ανάδειξη της  απείρου κάλους ιδιαιτεροτήτων της φυσικής των αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς και η μετάβαση σε μια μεταλιγνιτική εποχή με μεγάλες προοπτικές για τον τόπο.
  Διαφωνούμε κάθετα με την επιπλέον υποβάθμιση του τόπου που θα προέλθει από την λειτουργία του  Χ.Δ.Β.Α. ένα έργο που θα μετατρέψει τον τόπο σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο και μια απέραντη βιομηχανική χαβούζα, με  συνέπεια το μαρασμό και την ερήμωσή του.
  Καλούμε την Δημοτική Αρχή και το λαό του Δήμου Μεγαλόπολης να βρίσκεται μαζί μας σε επαγρύπνηση και συνεχή εγρήγορση προκειμένου να αποτραπεί η κατασκευή του Χ.Δ.Β.Α.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης,  αφού έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

   Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει.
  Ο κ. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος απείχε από την ψηφοφορία λέγοντας τα εξής:
  Είμαι κάθετα αντίθετος με την δημιουργία Χ.Δ.Β.Α.. Άλλωστε αυτό φαίνεται από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έχω παραβρεθεί και έχω ψηφίσει κατά της κατασκευής του.  Είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός μετώπου Μεγαλοπολιτών (με επικεφαλής τον Δήμο και τους υπόλοιπους φορείς) το οποίο θα ενώνει όλους τους κατοίκους της πόλης, με δυναμικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις για την αποτροπή της κατασκευής του έργου αυτού.
 Θεωρώ ότι οι χειρισμοί που έχουν γίνει μέχρι  τώρα είναι λάθος γιατί μια τέτοια μάχη δεν δίνεται μόνο στα δικαστήρια κα πιστεύω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι καθαρά για τυπικούς λόγους, διότι έπρεπε να προϋπάρχει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να έχει ενημερώσει και κινητοποιήσει τους κατοίκους της Μεγαλόπολης για το μέγεθος των επιβλαβών συνεπειών.

  Γι αυτό το λόγο απέχω από την ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ:  Εκπόνηση μελέτης για τον ορισμό θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.

     Εισήγηση
    Είναι ανάγκη να εκπονηθεί  μελέτη για τον ορισμό θέσεων των κάδων απορριμμάτων της πόλης.
  Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να μην προκύψει δαπάνη για τον Δήμο.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης,  αφού έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει με την προϋπόθεση ότι για την μελέτη δεν θα προκύψει η παραμικρή δαπάνη

ΘΕΜΑ: Δημιουργία χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Εισήγηση
Τα βαρέα οχήματα που σταθμεύουν στους δρόμους της πόλης καταλαμβάνουν  χώρο δημιουργώντας ακαλαίσθητη εικόνα ρυπαίνουν  το περιβάλλον και συμβάλουν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για το λόγο αυτό προτείνω την εύρεση κατάλληλων χώρων  ώστε να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων και  χωρίς να προκύψει δαπάνη για τον Δήμο.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος  και  ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει.

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σύνταξης μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

   Εισήγηση
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, με την 241/11 απόφασή του, ανάθεσε την εκπόνηση κυκλοφοριακής  μελέτης, για την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην πόλη  της Μεγαλόπολης.  Η μελέτη αυτή για να ολοκληρωθεί και να ρυθμίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, θα πρέπει σε πρώτη φάση σύμφωνα με τον μελετητή, να έχει καταγραφεί και η  άποψη των κατοίκων που βιώνουν καθημερινά τα όποια  κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε από τον μελετητή ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να διατεθεί στους Δημότες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τρόπο ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ώστε να  προσεγγίσουμε καλύτερα την γνώμη των δημοτών μας.
  (Πριν την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης θα γίνει διαβούλευση με τους φορείς της πόλης).
 Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή θα βοηθήσει στην σύνταξη μιας εναρμονισμένης κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη Μεγαλόπολης, η εφαρμογή της οποία θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας και προτείνω την διάθεση και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού από τους Δημότες.
  Η διάθεση και η συγκέντρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει από τον Δήμο.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης,  αφού έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει.
Ο κ. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος μειοψήφησε λέγοντας τα εξής:
  Δεν ψηφίζω διότι υπάρχει προηγούμενη μελέτη που ρυθμίζει την κυκλοφορία και διότι ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο πρέπει να δοθεί γι να ληφθεί υπόψη η άποψη των  πολιτών πρίν την ανάθεση της μελέτης σε μελετητικό γραφείο.
 Θα έπρεπε να δοθεί να αξιολογηθούν οι απαντήσεις και  αν ποσοστιαία συγκλίνουν στην άποψη του να γίνει η μελέτη τότε να γίνει ανάθεση σε  μελετητικό γραφείο. Δεν μπορεί για παράδειγμα να αναθέτει σε μελετητικό γραφείο να κάνει μελέτη και στη συνέχεια να απευθύνει ερώτημα στους πολίτες για το αν πιστεύουν αν τα έπρεπε ή όχι να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 

Από το ιστολόγιο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ