ΑΡΘΡΑΜητρόπολη Μεγαλόπολης: Ενημέρωση για το κληροδότημα Παλαμήδη, Γηροκομείο και την απόφαση να...

Μητρόπολη Μεγαλόπολης: Ενημέρωση για το κληροδότημα Παλαμήδη, Γηροκομείο και την απόφαση να πάνε τα χρήματα στην Τρίπολη

Από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, λάβαμε και σας δημοσιεύουμε δελτίο τύπου σχετικά με την εξέλιξη του θέματος με το κληροδότημα Παλαμήδη και την δημιουργία Γηροκομείου στην Μεγαλόπολη.

δείτε την σχετική δημοσίευση μας ΕΔΩ

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

___________________________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ                             

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ –ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

ΘΕΜΑ: Ἐνημέρωση περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ»

 

Ὁ ἀείμνηστος Θεόδωρος Παλαμήδης, διά τῆς Διαθήκης του εἶχε τήν ἐπιθυμία νά ἀνεγερθεῖ στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα του,  τήν Καρύταινα, γηροκομεῖο γιά τήν περίθαλψη τῶν ἐχόντων ἀνάγκη συμπατριωτῶν του. Ἐπειδή ὅμως κατέστῃ ἀδύνατη ἡ ἀνοικοδόμηση καί λειτουργία τοιούτου ἱδρύματος στήν Καρύταινα, κατόπιν δικαστικῶν ἀποφάσεων, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἐκφράζοντας τό κοινό αἴσθημα καί τήν ἀνάγκη τῆς τοπικῆς κοινωνίας πρότεινε ὡς λύση, σύμφωνα μέ τήν διαθήκη τοῦ μακαριστοῦ Παλαμήδη, τήν λειτουργία οἴκου εὐγηρίας  στήν ἕδρα τοῦ Δήμου, τήν Μεγαλόπολη, σέ ἰδιόκτητο αὐτῆς χῶρο. Ἀφοῦ προηγήθηκε στατική μελέτη τοῦ ὑπάρχοντος κτηρίου στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ Ἁγ. Νικολάου κρίθηκε ἀναγκαία ἡ κατεδάφισή του καί ἡ ἐκ νέου ἀνέγερσή του σύμφωνα μέ τή γνωμάτευση, ἐπιμέλεια καί καθοδήγηση τοῦ ἔμπειρου καθηγητοῦ μηχανικοῦ κ. Ἀποστόλου Παρπαΐρη.

Ἀκολούθως τήν χρονική αὐτή περίοδο ζητῶντας τήν βοήθεια καί συνεργασία  φορέων γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ πραγματοποιήθηκε συνεννόηση μέ τήν Περιφέρεια Πελοποννήσου, ὅπου καί ἐλήφθη  ἡ ρητή διαβεβαίωση ἐκ τοῦ Περιφερειάρχου Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου. Μέ σαφήνεια δηλώθηκε ὅτι ἡ Περιφέρεια θά ἀναλάμβανε τήν ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀνέγερση τοῦ κτηρίου. Γραπτή ἐπικαιροποίηση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς λάβαμε καί μετά ἀπό λίγο καιρό, ἀφοῦ ὅπως μᾶς εἶπαν προχωρούσαμε στά τεύχη δημοπράτησης. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ κ. Περιφερειάρχης πού ἔχει ἀναγγείλει τήν πραγματοποίηση καί ἄλλων ἔργων στήν περιοχή μας θά πραγματοποιήσει καί αὐτό τό θεάρεστο καί πολύ ἀναγκαῖο καί ἐπιθυμητό ἔργο γιά τήν Μεγαλόπολη καί τήν εὐρύτερη περιοχή μας. Παράλληλα, ἡ Μητρόπολη καί ὁ Δῆμος Μεγαλόπολης ἐνεργοποιήθηκαν γιά τήν ἀπό κοινοῦ προσπάθεια πραγματοποιήσεως τοῦ ἔργου.

Τά γενόμενα ὡς πρός τήν ἐξέλιξη τοῦ κληροδοτήματος ἔχουν ὡς ἑξῆς: Τήν Πέμπτην 12 Ὀκτωβρίου 2015 εἶχε ὁρισθεῖ δικάσιμος στό Ἐφετεῖο Πατρῶν, κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Δικηγόρου-διαχειριστοῦ τοῦ κληροδοτήματος κ. Νάκη. Τήν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως στήν διαδικασία αὐτή ἐκπροσώπησε ἡ Δικηγόρος Τριπόλεως κ. Παναγιώτα Παπαγεωργάκη καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ τόν Δῆμο Μεγαλοπόλεως ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντῖνος Μιχόπουλος. Ὁ δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νάκης πρότεινε στό δικαστήριο ὡς λύση περί τοῦ θέματος τήν προσφορά τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος σέ ἄπορες οἰκογένειες καί ὄχι στήν λειτουργία τοῦ γηροκομείου. Σέ διαορετική περίπτωση πού τό Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι δέν θά ἀξιοποιοῦντο τά χρήματα σωστά  μέ αὐτόν τόν τρόπον – δηλαδή μέ τήν διανομή στούς ἀπόρους- νά προσφέρονταν στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο Τριπόλεως. Στό δικαστήριο παρουσιάσθηκε δικηγόρος που ἐκπροσωποῦσε τό προαναφερόμενο Δεκάζειο Γηροκομεῖο καί ζήτησε νά μήν γίνει δεκτή ἡ πρόταση τοῦ δικηγόρου-διαχειριστοῦ τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος σέ ἀπόρους, ἀλλά τά χρήματα νά δοθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο. Ἀπό τήν μεριά της ἡ Ἱερά Μητρόπολη κατέθεσε παρέμβαση ζητῶντας τά χρήματα νά δοθοῦν στό γηροκομεῖο Μεγαλοπόλεως, ὅπου ἡ ἀνάγκη λειτουργίας του εἶναι ἀπαραίτητη, τόσο γιά τούς γέροντες ὅσο καί γιά τήν δημιουργία θέσεων ἐργασίας γιά τούς νέους τῆς περιοχῆς μας. Τό δικαστήριο ἀποφάσισε ἀναβολή τῆς δίκης γιά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2016. Κατόπιν αὐτῆς τής ἐξελίξεως καί πάλι ἡ Ἱερά Μητρόπολη δέν ἔμεινε ἀμέριμνος. Ἔδειχνε συνεχῶς τό ἐνδιαφέρον της ζητῶντας ἀπό τόν Περιφερειάρχη καί τόν Ἀντιπεριφερειάρχη νέα στοιχεῖα περί τῆς ἐξελίξεως τῆς ὑποθέσεως. Καί τά δύο προαναφερόμενα πρόσωπα δήλωναν τηλεφωνικῶς, ἀλλά καί ὅταν εὑρίσκονταν γιά ἄλλο λόγο στήν περιοχή μας, τήν καλήν πορεία καί μεριμνά τους περί τοῦ θέματος.

Μετά τήν ἀναβολή τῆς ὑποθέσεως ὑπῆρξε συνεργασία μεταξύ τοῦ Δήμου καί τῆς Μητρόπολης μέ συναντήσεις τῶν ἐπροσώπων καί τῶν δύο φορέων. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου μέ τήν ὁποία ὁμόφωνα ἀποφασίστηκε ἡ χρηματοδότηση γιά τήν δημιουργία τοῦ γηροκομείου μέ τό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου εὐρώ περίπου ἀπό τό ΕΑΠ (ἀνταποδοτικό τέλος ΔΕΗ). Ἡ ἀπόφαση αὐτή μαζί μέ ὅλη τήν ἐπιχειρηματολογία περί ἐξοικονόμησης πόρων ἐκ τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων φορέων, τό ἔγγραφο τοῦ Περιφερειάρχη περί ἐντάξεως σέ χρημοτοδότηση τοῦ ἔργου, ὅπως ἐπίσης καί μέ ἄλλα στοιχεῖα περί τῆς  ἀναγκαιότητας τῆς λειτουργίας οἴκου εὐγηρίας στήν Μεγαλόπολη κατατέθηκαν στό δικαστήριο Πατρῶν τήν 6η Ὀκτωβρίου 2016.

Καί νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν Τρίπολη καί πρίν τήν νέα ἡμερομηνία τοῦ δικαστηρίου στήν ὁποία συμμετείχαν ὁ Περιφερειάρχης κ.Τατούλης, ὁ Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, οἱ δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μιχόπουλος καί κ. Γιώτης, καί  ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῆς Περιφέρειας. Καί ἐκεῖ ὁ Περιφερειάρχης ἐνώπιον ὅλων διαβεβαίωσε, μέ προσωπική του δεύσμευση, ὅτι τό ἔργο στήν Μεγαλόπολη θά γίνει! Ὅλοι οἱ παριστάμενοι τόν εὐχαρίστησαν καί ἀναχώρησαν.

Δυστυχῶς ὅμως γιά ἐμᾶς καί ἐνῶ τόσο ἡ ἐξουσιοδοτημένη δικηγόρος κ. Παπαγιωργάκη ὅσο καί ἡ Μητρόπολη (ἡ ὁποία κάλυψε ὅλα τά ὑψηλά ἔξοδα  τῆς νομικῆς – δικαστικῆς πορείας τῆς ὑποθέσεως) ἐξέθεσαν στούς δικαστές ὅλα τά παραπάνω, τό δικαστήριο φαίνεται ὅτι δέν πείστηκε καί ἀποφάνθηκε μέ τήν ὑπ᾽ἀριθμ. 9/2017 ἀπόφαση τοῦ τριμελοῦς Ἐφετείου Πατρῶν, τήν διάθεση τῶν χρημάτων στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο Τριπόλεως.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή δημιουργεῖ σέ ὅλους μας μεγάλη πικρία, ἀπογοήτευση καί ἀπορίες. Ὡστόσο τό ἐνδιαφέρον μας γιά τήν λειτουργία γηροκομείου στήν Μεγαλόπολη παραμένει ἰσχυρό. Μπορεῖ κάποιοι κρυφά ἤ φανερά νά ἐπιθυμοῦν τήν ὑποβάθμιση τῆς περιοχῆς μας, ἀλλά ἐμεῖς ὅλοι καί ἀπό τή μεριά τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου ἀλλά καί ὅλων τῶν τοπικῶν φορέων δέν θά σταματήσουμε νά ἀναγωνιζόμαστε γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ συγκεκριμένου θεάρεστου καί λίαν ἀναγκαίου γιά τήν περιοχή μας ἔργου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ