ΑΡΘΡΑΜε υπογραφή Σταθάκη εγκρίθηκε ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε τμήμα της περιοχής...

Με υπογραφή Σταθάκη εγκρίθηκε ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε τμήμα της περιοχής που κάηκε!

Δηλώνουν οι πολιτικοί ότι στις πληγείσες περιοχές τα κτίρια ήταν αυθαίρετα.
Η πολιτεία όμως  έπαιρνε χρήματα για ΕΝΦΙΑ.

Η Κυβέρνηση αφήνει αιχμές για παρανομίες αλλά τον Απρίλιο του 2017 ο κ. Σταθάκης ( αυτός που δεν μπορεί να βρει λύση για το Τριπόταμο) , υπέγραψε το ΦΕΚ που εγκρίνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε τμήμα της περιοχής!!

Στις πληγείσες περιοχές έχουν εκδοθεί πολλά παρόμοια ΦΕΚ, προφανώς από όλες τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και έχουν δοθεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες!

Η τακτοποίηση που γίνεται , αφορά 2 οικοδομικά τετράγωνα που αναφέρονται μέσα στο ΦΕΚ. Και εδώ προκύπτει ένα ακόμα μεγαλύτερο ερώτημα: Ο Υπουργός και οι αρμόδιοι που μπήκαν στον κόπο να βγάλουν ένα ΦΕΚ για 2 τετράγωνα, δεν είδαν τα προβλήματα που υπήρχαν στην περιοχή; δεν είδαν πόσο άναρχη δόμηση υπήρχε; Γιατί τακτοποιούν μόνο αυτό το σημείο;

Δείτε τι αναφέρει το συγκεκριμένο ΦΕΚ του Απριλίου 2017:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (Ν. Αττικής), της οποίας η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιορισθεί με το από 20.8.1985 π.δ/γμα (Δ’456) και ειδικότερα στα Ο.Τ. 292 και 295 με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών και πεζοδρόμων, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα δύο (2) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικων Πληροφοριών με την 6822/2017 πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 2
Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.
Άρθρο 3
Στους παραπάνω οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ’166), εκτός από ξενώνες.
Άρθρο 4
Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1.
Άρθρο 5
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:
1. – Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα – Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ. μέτρα
2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου 1 απαιτείται όπως:
α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και
β. τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-6-1983 π.δ/τος (Δ’ 284).
3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.
4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:
α. Για το τμήμα του οικοπέδου από μηδέν (0) έως 200 τ.μ.: σαράντα εκατοστά (0,40)
β. Για τμήμα του οικοπέδου άνω των 200 τ.μ.: τριάντα εκατοστά (0,30).
5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8,00) μέτρα.
6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλω- μάτων (PILOTIS).
7. Σε περίπτωση κατασκευής υπογείου, αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει
το κτίριο.
8. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.
9. Ο αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων καθορίζεται από τις διατάξεις του 350/1996 π.δ/τος «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών» (Α’ 230, διόρθ. σφάλμ. Α’277), όπως ισχύει. Ειδικότερα για χρήση κατοικίας ορίζεται επιπλέον ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μίας θέσης ανά αυτοτελή κατοικία.
10. Επιτρέπεται η προσπέλαση των πεζοδρόμων από οχήματα άμεσης ανάγκης και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν αποκλειστικά πρόσωπο σε αυτούς.
Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ενημέρωση άρθρου: Απάντηση Σταθάκη
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αναφέρει:
​«Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι δεν πολεοδομήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά τον Ιανουάριο του 2012 (Προεδρικό Διάταγμα 24-1-12, ΦΕΚ ΑΑΠ/43).
Ειδικότερα, η προσπάθεια πολεοδόμησης ξεκίνησε με Υπουργική Απόφαση το 2003, που περιλάμβανε 82 οικοδομικά τετράγωνα. Την Απόφαση αυτή έκρινε παράνομη το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), υποδεικνύοντας ότι χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ). Όταν αυτό εκδόθηκε (το 2012), αφορούσε 68 από τα 82 οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής.
Τον Νοέμβριο του 2013 προωθήθηκε στο ΣτΕ νέο σχέδιο ΠΔ, το οποίο αφορούσε 9 από τα εναπομείναντα 14 οικοδομικά τετράγωνα. Το ΣτΕ το απέρριψε και στη γνωμοδότησή του υπέδειξε στη Διοίκηση «εάν το κρίνει σκόπιμο, να το αναδιατυπώσει κατά τρόπο ώστε να αφορά αμιγώς τα οικοδομικά τετράγωνα 292 και 295».
Το ΠΔ που φέρει την υπογραφή μου (24-3-17, ΦΕΚ ΑΑΠ/63) εγκρίνει την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο αποκλειστικά αυτών των δύο οικοδομικών τετραγώνων, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης του ΣτΕ.
Την επαύριο μιας τόσο μεγάλης εθνικής τραγωδίας θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και κατά το δυνατόν έγκυρη πληροφόρηση.»

Δείτε ολόκληρο το Φ.Ε.Κ.:

Τεύχος ΑΑΠ 63/24.03.2017 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ