Μετεωρολογικός σταθμός Μεγαλόπολης

Μετεωρολογικός σταθμός Μεγαλόπολης, N.Αρκαδίας. Υψόμετρο: 432 μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Φιλοξενία: Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης
Επίβλεψη : Θ. ΜπούραςΓ. Κουρέτας