ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ -ΤΣΑΚΩΝΑ!

0
155


« Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη. Έναρξη λειτουργίας νέων τμημάτων του έργου ¨Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα » Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Το υπ. αριθ. οικ. 5377 από 20-12-2012 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου / Γ. Γ. Δημ. Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και δικτύων/, σύμφωνα με το οποίο, από την 22-12-2012 και ώρα 10.00 (εκτιμώμενη έναρξη ισχύος), τίθεται σε λειτουργία το τμήμα, από την Χ/θ 198,600 έως 210,600, του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη.
5. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο παραπάνω τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 198,600 έως την χ/θ 206, 760 (αρμοδιότητας Α. Δ. Αρκαδίας), για λόγους έναρξης λειτουργίας του, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
6. Την υπ. αριθ. 68299/12/1657661 σημερινή θετική εισήγηση του Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την χ/θ 198,600 έως την χ/θ 206,760 (αρμοδιότητας της Α. Δ. Αρκαδίας), για λόγους έναρξης λειτουργίας του, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων
– Από την 22-12-2012 και ώρα 10.00 (εκτιμώμενη έναρξη ισχύος), τίθεται σε λειτουργία το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την χ/θ 198,600 έως την χ/θ 206,760, με τα ακόλουθα προσωρινά όρια ταχύτητας:
Στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα
Από τη χ/θ 198,600 έως και τη χ/θ 202,290, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 202,290 έως και τη χ/θ 203,440, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου που περιλαμβάνει και cut & cover (σκεπαστό) μήκους 135 μέτρων, με όριο ταχύτητας 70 χλμ/ώρα.
Από τη χ/θ 203,440 έως και τη χ/θ 203,830, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 203,830 έως και τη χ/θ 204,230, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 204,230 έως και τη χ/θ 205,540, δίιχνη οδό διπλής κατεύθυνσης (προσωρινή παράκαμψη γέφυρας) με όριο ταχύτητας 40 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 205, 540 έως και τη χ/θ 206,520, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 206,520 έως και τη χ/θ 206,720, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 70 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 206,720 έως και τη χ/θ 206,760 τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα
Στην κατεύθυνση προς Αθήνα
Από τη χ/θ 206,760 έως και τη χ/θ 206,100, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 70 χλμ/ώρα
Από τη χ/θ 206,100 έως και τη χ/θ 205,700, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.
Από τη χ/θ 205,700 έως τη χ/θ 204,300, δίιχνη οδό διπλής κατεύθυνσης (προσωρινή παράκαμψη γέφυρας), με όριο ταχύτητας 40 χλμ/ώρα.
Από τη χ/θ 204,300 έως και τη χ/θ 202,400, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου που περιλαμβάνει ημιστέγαστρο μήκους 300 μέτρων και cut & cover (σκεπαστό) μήκους 135 μέτρων, με όριο ταχύτητας 70 χλμ/ώρα.
Από τη χ/θ 202,400 έως και τη χ/θ 198,600, τμήμα ανοιχτού αυτοκινητόδρομου, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.
Α. Κ. Παραδεισίων (κόμβος 15)
Κλάδος εισόδου αυτοκινητόδρομου (Κ-15-2) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα με όριο ταχύτητας 40 χλμ/ώρα
Κλάδος εξόδου αυτοκινητόδρομου (Α-15-1) στην κατεύθυνση προς Αθήνα με όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα
2. Η κοινοπραξία κατασκευής ΜΟΡΕΑΣ Κ/Ξ, υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για τη] ]>

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here