ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 27η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανακοίνωση – καταγγελία του επικεφαλής της Παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, περί παραποίησης της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  της συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2011, αναφορικά με την έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης των Περιβαλλοντικών ΄Ορων για την κατασκευή και λειτουργία (Χ.Δ.Β.Α.) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

2.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.500,00 €  από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξόφληση της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ. και Δήμου Γόρτυνος, για το  χρονικό διάστημα 01.02.2010 έως 31.01.2011, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή.
3.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.200,00 €  από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκαταβολή της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ. και Δήμου Μεγαλόπολης, για το χρονικό διάστημα 01.09.2010 έως 31.08.2011, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή.
4.      Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 83.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Αποκέντρωσης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
5.      Αποδοχή και διάθεση της πίστωσης ποσού 240.546,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Αποκέντρωσης  της Α΄ κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2011 για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου Μεγαλόπολης.
6.      Αίτηση της κας ΄Αννας Μπιθικώτση (ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ) για την καταβολή δαπάνης της πραγματοποιηθείσας  στο Δήμο Γόρτυνος  μουσικής  εκδήλωσης  «Αφιέρωμα στο μύθο πατέρα μου Γρηγόρη Μπιθικώτση».
7.      Αίτηση της κας Μαρίας Σπυρακόπουλου, περί της «ΠΗΓΗΣ ΠΑΛΑΤΙ» στην περιοχή «ΦΛΩΡΙΟΥ»  Τ.Κ.  Καρίταινας Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.
8.      Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκορτσινού για την παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου στις «Πηγές του Ευρώτα» για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης και της πανηγυρικής εκδήλωσης «ΕΥΡΩΤΕΙΑ 2011».
9.      Αίτηση  του Φιλανθρωπικού & Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου των Απανταχού Χωρεμαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας, για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης.
10.  Αίτηση του Συλλόγου Νέας Εκκλησούλας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» για την παραχώρηση της χρήσης του Σχολείου και της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης.
11.  Αίτηση του Συλλόγου Νέας Εκκλησούλας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»  σχετικά με την ονομασία κεντρικής οδού,  κεντρικής πλατείας και αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) της Τοπικής Κοινότητας Νέας Εκκλησούλας.
12.  Αίτηση του κου Νικολάου Ρεμπή  του Γεωργίου για την πρόσληψή του στο Δήμο Μεγαλόπολης, ως εργάτης.
13.  ΄Εγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λεονταρίου.
14.  ΄Εγκριση  απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου Μεγαλόπολης.
15.  ΄Εγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.
16.  Αποδοχή ΄Ενταξης της  Πράξης «ΑΠΟΜΕΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ψηφιακή Σύγκλιση».
17.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας βροχοπτώσεων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
18.   Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Μετατόπιση παλαιού κεντρικού δικτύου  ύδρευσης στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
19.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου σε διάφορα σημεία του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης».
20.  Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καστανοχωρίου».
21.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Δ. Καρύταινας» – Ανάκληση της αριθμ. 135/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
22.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας  γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
23.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού  για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
24.   Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των χώρων των υπηρεσιών του Δήμου.
25.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας  και τοποθέτησης τεντών στη Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης.
26.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας ΄Υδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.
27.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης.
28.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας πλυστικού μηχανήματος για την κάλυψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
29.  ΄Εγκριση της δαπάνης μετατόπισης του δικτύου μεταφοράς δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Βάστα Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.
30.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στην Τ.Κ. Μαλλωτών, (από οικία Πουλημένου έως  οικία Μυλωνά Εμμ.).
31.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στην Τ.Κ. Μαλλωτών, (πλησίον της οικίας Πανταζή Ιωάννη).
32.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στην Τ.Κ. Μαλλωτών, (πλησίον της οικίας Μπελόκα Παναγιώτη).
33.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Λυκοσούρας, (προς την οικία Θεοδωρόπουλου Σταύρου).
34.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στην Τ.Κ.  Ραψομμάτη, (πλησίον οικιών Αθανασόπουλου Γ. Φώτη και Αντώνη).
35.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, (πλησίον της οικίας Πουλόπουλου Χρήστου).
36.  ΄Εγκριση της δαπάνης επέκτασης του  Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την συμπλήρωση του φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης στην περιοχή Αγ. Αθανασίου, (πλησίον της οικίας Στασινού Χριστίνας).
37.   Περί λήξης της Σύμβασης Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Καμάρας Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.
38.  Διαγραφή χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τέλους Νεκροταφείου οικ. έτους 2004 της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.
39.  Διαγραφή χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τέλους Αποχέτευσης οικ. έτους 2010  της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης – Αίτηση του κου Λώλου Χαράλαμπου του Γεράσιμου.
40.  Διαγραφή χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τέλους ΄Υδρευσης οικ. έτους 2009  της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης – Αίτηση  της κας Πέρρου Αφροδίτης του Χρήστου.
41.  Λήψη υγειονομικών  μέτρων κατά της Λοιμώδους Αγαλαξίας των αιγοπροβάτων.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ