Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα έγγραφα των μελετών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚοντά στην περιοχή της Μεγαλόπολης έχουν προταθεί 2 διαφορετικές θέσεις για 2 διαφορετικές ενότητες. Η μία για την 2η ενότητα, εναλλακτική πρόταση της Καλλιρόης που είναι ανάμεσα  στα Παραδείσια και στην Βελιγοστή και η δεύτερη είναι η πρωταρχική λύση για την  1η ενότητα η Παλιόχουνη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε άλλη ανάρτηση.
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας διαβούλευσης:
Από 28-11 -2013 έως 04 -02-2014

Κατάθεση απόψεων από φορείς και πολίτες: Από 28-11 -2013 έως 21-01-2014
Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυμεί μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης μπορεί να απευθυνθεί στις ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες ή στον ιστότοπο ppel.gov.gr και να καταθέσει εμπρόθεσμα γραπτώς τις απόψεις του.

 Μπορειτέ να δείτε όλες τις μέλετες παρακάτω:

http://www.ppel.gov.gr/SDIT/MPE_SDIT_PELOPONNHSOY.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_6.pdf

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,685ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,316ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ