Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

0
208

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα έγγραφα των μελετών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚοντά στην περιοχή της Μεγαλόπολης έχουν προταθεί 2 διαφορετικές θέσεις για 2 διαφορετικές ενότητες. Η μία για την 2η ενότητα, εναλλακτική πρόταση της Καλλιρόης που είναι ανάμεσα στα Παραδείσια και στην Βελιγοστή και η δεύτερη είναι η πρωταρχική λύση για την 1η ενότητα η Παλιόχουνη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε άλλη ανάρτηση.
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας διαβούλευσης:
Από 28-11 -2013 έως 04 -02-2014

Κατάθεση απόψεων από φορείς και πολίτες: Από 28-11 -2013 έως 21-01-2014
Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυμεί μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης μπορεί να απευθυνθεί στις ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες ή στον ιστότοπο ppel.gov.gr και να καταθέσει εμπρόθεσμα γραπτώς τις απόψεις του.

Μπορειτέ να δείτε όλες τις μέλετες παρακάτω:

http://www.ppel.gov.gr/SDIT/MPE_SDIT_PELOPONNHSOY.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_6.pdf

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here