ΑρχικήΑΡΘΡΑΗ απόφαση να επιστραφούν 4.961.427 ευρώ για τον Βιολογικό Καθαρισμό απειλεί να...

Η απόφαση να επιστραφούν 4.961.427 ευρώ για τον Βιολογικό Καθαρισμό απειλεί να τινάξει στον αέρα την λειτουργία του Δήμου Μεγαλόπολης

Το 2022 ξεκινάει δύσκολα για την Μεγαλόπολη φέρνοντας ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα, το θέμα της επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης και απαίτησης επιστροφής του ποσού των 4.961.427,12€ από τον Δήμο Μεγαλόπολης , λόγω της μη λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Μεγαλόπολης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και πολύ αρνητική εξέλιξη, η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα την λειτουργία του Δήμου Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα του βιολογικού καθαρισμού, το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ήταν ένα μη λειτουργικό έργο, το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από καθιζήσεις του εδάφους. Στο τέλος του άρθρου θα σας παραθέσουμε αρκετές παλιότερες δημοσιεύσεις της σελίδας μας για το θέμα.

Με την τελευταία εξέλιξη καλείται ο Δήμος Μεγαλόπολης να επιστρέψει το υπέρογκο ποσό των 4.961.427,12€ , κάτι που αν τελικά γίνει θα σημάνει ουσιαστικά την οικονομική ασφυξία του δήμου και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν σε μετρητά για να αποδοθούν .

Ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει προβεί σε αντιρρήσεις για την διαδικασία των ελέγχων που έγιναν και δεν αποδέχεται τα αποτελέσματα, όμως τα όσα υποστηρίζει ο δήμος και όσα ανέφερε στις απαντήσεις του δεν έγιναν αποδεκτά και έτσι του επιβλήθηκε η επιστροφή του ποσού.

Πριν λίγες ημέρες η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο πήραν απόφαση να ορίσουν δικηγόρο για να κάνει προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο , την τελευταία ευκαιρία που έχουμε σαν δήμος να γλυτώσουμε κάτι.

δείτε την απόφαση του δημοτ. συμβουλίου ΕΔΩ

Το χρονικό της υπόθεσης

Το Καφενείο Μεγαλόπολης στις 27 Αυγούστου 2021 δημοσίευσε πρώτο την είδηση ότι υπάρχει απαίτηση επιστροφής των χρημάτων του βιολογικού , οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επιστροφή του ποσού μετά από έλεγχο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δείτε το άρθρο

Αποκλειστική είδηση – Βιολογικός Καθαρισμός Μεγαλόπολης – Η Ευρώπη ζητάει πίσω 4.500.000 ευρώ – Ποιος θα τα πληρώσει;

Ακολούθησαν 2 ακόμα άρθρα:

Η Δημοτική Αρχή Μεγαλόπολης κρατάει κρυφό το θέμα και δεν ενημερώνει τους πολίτες για τα 4.5 εκατ. ευρώ του Βιολογικού Καθαρισμού

Επιβεβαίωση από την περιφέρεια Πελοποννήσου για την δημοσίευση του άρθρου για την επιστροφή των 4.5 εκατ. ευρώ για τον Βιολογικό Καθαρισμό Μεγαλόπολης

Σύμφωνα με τα έγγραφα , το θέμα ξεκίνησε από μια ανώνυμη πληροφορία, ας δούμε συγκεκριμένα πως ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε η υπόθεση

Στις 07-09-2018 γίνεται η υπ αριθμόν 695 καταγγελία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς από κάποιον ανώνυμο.

Στις 07-02-2019 η καταγγελία διαβιβάζεται στην (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου για περαιτέρω διερεύνηση.

Στις 29-05-2019 γίνεται ο πρώτος καθορισμός της ομάδας στελεχών για την εξέταση της καταγγελίας.

Στις 22-09 και 08-10-2020 υπάρχουν 2 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Πελοποννήσου προς της ειδική υπηρεσία Θεσμικής υποστήριξης για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής δημοσιονομικής διόρθωσης.

Στις 19-11-2020 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπογράφει την απόφαση και συγκροτεί την επιτροπή για την διενέργεια έκτακτου ελέγχου στον Βιολογικό Καθαρισμό Μεγαλόπολης.

Στις 29 Μαρτίου 2021 η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ενημερώνει τον Δήμο Μεγαλόπολης ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα έλεγχου και ότι στις 16-04-2021 θα γίνει έλεγχος στις εγκαταστάσεις του βιολογικού προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εξής:

Η λειτουργικότητα της πράξης σύμφωνα με την 12393/01-12-2010 δήλωση ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό δικαιούχο Δήμο Μεγαλόπολης και την 5679/09-12-2010 βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου από την ενδιάμεση Διαχειριστή αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η επίτευξη των στόχων της πράξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Ε.Π Πελοπόννησος 2000-2006.

Στις 16-07-2021 η εν λόγω επιτροπή ολοκληρώνει τον έλεγχο και εκδίδει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενεργήθηκε στην Πράξη «Αποχέτευση ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός πόλεως Μεγαλόπολης», σύμφωνα
με την οποία θεωρήθηκε αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 4.961.427,12 ευρώ και διαβιβάστηκε με τον αριθμό αποστολής ΕΛΤΑ Courier: PD349300410GR στον Δήμο Μεγαλόπολης και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχόμενου 224979/16-07-2021 στον Δήμο Μεγαλόπολης.

Στις 03-09-2021 ο Δήμος Μεγαλόπολης στέλνει έγγραφο με αριθ. πρωτ. 8028/03-09-2021 με το οποίο διατύπωσε τις αντιρρήσεις του στα αναφερόμενα στην Έκθεση ελέγχου

Στις 16-11-2021 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου απορρίπτει στο σύνολό τους τις υποβληθείσες αντιρρήσεις του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 365984/08-11-2021 Εισήγηση της ΕΥΔΕ.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η τελική απόφαση βγαίνει στις 10-12-2021 και εγκρίνει ως τελική και οριστική την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου για την Πράξη «Αποχέτευση ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός πόλεως Μεγαλόπολης»
ως διαβιβάσθηκε στον Δήμο Μεγαλόπολης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 224979/16-07-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τι αναφέρει η τελική απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

α) Υπόχρεος φορέας του ποσού που αποτελεί αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης είναι o Δήμος Μεγαλόπολης, με ΑΦΜ 998260826.

β) Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης το οποίο έχει καταβληθεί αχρεωστήτως ανέρχεται σε 4.961.427,12€, σύμφωνα με τις καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες κατά τον έλεγχο.

γ) Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση του έργου με κωδικό 2004ΕΠ02630117 της ΣΑΕΠ 0263 που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.4 «Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων & Υποδομές Ύδρευσης στα Αστικά και Ημιαστικά Κέντρα» του Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 και χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

δ) Το ως άνω προς ανάκτηση ποσό επιμερίζεται ως εξής: 3.969.141,70 € αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ και 992.285,42 € αντιστοιχεί στους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε.

ε) Η δημοσιονομική διόρθωση του ως άνω ποσού απαιτείται λόγω του ότι:
Η πράξη δεν είναι λειτουργική.
Δεν επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα και οι στόχοι της πράξης για τους οποίους χρηματοδοτήθηκε.
Δεν τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 30, παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ)1260/1999, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα και η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της εν λόγω Πράξης (από τον Οκτώβριο 2012 διεκόπη η λειτουργία της πράξης η οποία έκτοτε δεν επαναλειτούργησε).

  1. Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή.
    Η επιστροφή του προς ανάκτηση ποσού πρέπει να γίνει εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 1560403001, διαφορετικά το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
    H παρούσα απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός δύο(2) μηνών από την κοινοποίηση της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Ένα πολύ παράξενο σημείο που πρέπει να δούμε είναι το εξής:

Η υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο η (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποφάσισε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης σαν τελικός δικαιούχος είναι υπεύθυνος για να επιστρέψει τα χρήματα, είναι η ίδια υπηρεσία που το 2010 έχει κάνει επιθεωρήσεις και ελέγχους και έχει βεβαιώσει ότι ο τελικός δικαιούχος Δήμος Μεγαλόπολης , έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή , πρώτον έβαλαν να κάνει τον έλεγχο η ίδια υπηρεσία που είχε κάνει τους ελέγχους και κατά την παράδοση του έργου και δεύτερον αυτή η ίδια υπηρεσία ενώ τότε βεβαιώνει ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης τήρησε τις υποχρεώσεις του, τώρα τον βγάζει υπεύθυνο!!

δείτε την σχετική απόφαση από τον Δεκέμβριο του 2010 ΕΔΩ

δείτε τι ειπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης στις 29-12-2021

δείτε σχετικές δημοσιεύσεις του Καφενείου Μεγαλόπολης για τον βιολογικό καθαρισμό:

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης τον Σεπτέμβριο του 2012 φέρνει το θέμα στην δημοσιότητα και θέτει ερωτήματα:
Τι συμβαίνει με τον Βιολογικό Καθαρισμό Μεγαλόπολης;

Τον Οκτώβριο του 2012 ξαναρωτάμε….
Μεγάλη ζημιά στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Μεγαλόπολης – Γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση;

Και τελικά τον Νοέμβριο του 2012 γίνονται οι ανακαλύψεις…
Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Μεγαλόπολης

Διαβάστε μερικά ακόμα άρθρα μας:

5 χρόνια χωρίς ευθύνες για τις ζημιές στον Βιολογικό Καθαρισμό Μεγαλόπολης και πρόστιμο από την Περιφέρεια!

Βιολογικός Καθαρισμός Μεγαλόπολης – Οι μελέτες που δεν μάθαμε, οι αναθέσεις καθαρισμών και οι «εκβιασμοί» στους αιρετούς

Βιολογικός Μεγαλόπολης: Βροχή τα πρόστιμα και οι ανακρίβειες

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ