Ερώτημα προς την αρμόδια Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ασφαλή λειτουργία της “νέας” Γέφυρας του Αλφειού στην Καρύταινα

Από τις πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες των έντονων διαβρώσεων της λεγόμενης «νέας γέφυρας» του Αλφειού στην Καρύταινα, ξεχωρίζω τις συνημμένες τρεις. Και οι τρεις αφορούν στην ακραία οριζόντιο κατά μήκος της γέφυρας και στη κατάντι του ποταμού οριζόντια δοκό, η οποία υποβαστάζει (φέρει) το κατάστρωμα  κυκλοφορίας των οχημάτων. Όπως διαπιστώνει και ο πλέον αδαής, η κυρία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ερώτημα προς την αρμόδια Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ασφαλή λειτουργία της “νέας” Γέφυρας του Αλφειού στην Καρύταινα.