ΑΡΘΡΑΕρωτήσεις - απαντήσεις για το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο για τους εργαζομένους της...

Ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο για τους εργαζομένους της ΔΕΗ

Οδηγό συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για πιθανές απορίες των εργαζομένων επί του νέου ομαδικού προγράμματος ασφάλισης που υπέγραψε στα τέλη του 2021 με τη Generali για το προσωπικό της διαμόρφωσε η ΔΕΗ.

Οι ερωτήσεις-απαντήσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό έχουν ως εξής:

1) Από πότε ξεκινάει η συνεργασία της ΔΕΗ με την εταιρεία GENERALI στο πλαίσιο του νέου ομαδικού ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υγείας & Ζωής;

-Από 1/3/2022.  

2) Είχα ασφαλισμένο το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στη GENERALI ή πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία εγγραφής τους στο Πρόγραμμα; 

-Θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στη Generali υπό την προϋπόθεση: 

α. της απογραφής του ιδίου του ασφαλισμένου και 

β. τήρησης εκ νέου της διαδικασίας ασφάλισης των πρόσθετων μελών.

3) Με ποιο τρόπο θα εγγράψω το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου στη GENERALI; 

-Συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο που θα σας γνωστοποιηθεί και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το υπογράφετε και το υποβάλετε στη γραμματεία της υπηρεσιακής σας Μονάδας, η οποία το αποστέλλει ηλεκτρονικά στα email της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΔΑΠ): a.korfiati@dei.gr ή k.karakousi@dei.gr. Επίσης, η υπηρεσιακή Μονάδα αποστέλλει στη ΔΔΑΠ αρχείο σε excel (σχετικό Υπόδειγμα θα γνωστοποιηθεί), όπου αναγράφονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των εξαρτωμένων μελών των εργαζομένων. 

Προσοχή: η εγγραφή εξαρτωμένων μελών γίνεται 4 φορές το χρόνο, δηλαδή από την έναρξη του συμβολαίου την 1/3/2022 και εντός 50 ημερών εφόσον δηλωθούν, δύναται να ενταχθούν από την 1/3/2022. Επιπλέον και το αργότερο 10 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου ή την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου ή την 1η Μαρτίου κάθε έτους μπορείτε να στέλνετε το σχετικό αίτημα εγγραφής στις ανωτέρω διευθύνσεις για να μπορεί να γίνει η σχετική εγγραφή.  

4) Με ποιο τρόπο θα διαγράψω το/τη σύζυγο ή/και τα παιδιά μου από το πρόγραμμα της GENERALI; 

-Αποστέλλετε αίτημα με προσωπικό έγγραφο ή email στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΔΑΠ): a.korfiati@dei.gr ή k.karakousi@dei.gr. Αντίστοιχα, θα πρέπει να στείλετε το αργότερο 10 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου ή την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου ή την 1η Μαρτίου κάθε έτους τη σχετική ενημέρωση. 

5) Μέχρι πότε μπορώ να εισπράξω έξοδα που έχω κάνει για φάρμακα, ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις από την Ευρωπαϊκή Πίστη; 

-Εφόσον οι αποδείξεις έχουν ημερομηνία μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022, μπορείτε να εισπράξετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη, ως εξής: 

α. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα διατηρήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (portal), η οποία θα είναι προσβάσιμη από το προσωπικό του Ομίλου για τους σκοπούς της υποβολής αξιώσεων αποζημίωσης ή δικαιολογητικών, μέχρι και την 30η Απριλίου 2022. 

β. Από 1ης Μαΐου 2022 και μετά, θα διακοπεί η πρόσβαση στο portal της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Οποιαδήποτε αξίωση (εφόσον αφορά κίνδυνο που επήλθε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022), θα υποβάλλεται είτε μέσω e mail στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (helpcustomer@europisti.gr ), είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι/Αθήνα – Υπόψη Τμήματος Αποζημιώσεων Κλάδου Ομαδικών). 

6) Με ποιο τρόπο θα δηλώσω τους δικαιούχους αποζημίωσης λόγω απώλειας ζωής από την GENERALI για το ποσό της ασφάλειας ζωής; 

-Θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα δήλωσης στην GENERALI. 

7) Ποιοι καλύπτονται από το ομαδικό πρόγραμμα Ζωής & Υγείας Generali; 

-Καλύπονται: 

α) Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε φορείς εκτός ΔΕΗ, ηλικίας έως 70 ετών για το σύνολο των παροχών, εκτός της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, που ισχύει μέχρι και το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας 

β) Οι εργαζόμενοι/στελέχη με συμβασίας εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4643, καθώς και τα μέλη της Διοίκησης 

8) Ποια εξαρτώμενα μέλη του κάθε εργαζόμενου καλύπτονται από το ομαδικό πρόγραμμα Ζωής & Υγείας Generali; 

-Τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποκλειστικά και μόνο κατά το σκέλος των παροχών υγείας. Συγκεκριμένα: 

α) Ο/η σύζυγος εργαζόμενου ή πρόσωπο που έχει συνάψει με αυτήν/ον σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 4356/2015, εφόσον δεν είναι μεγαλύτερος/η των εβδομήντα (70) ετών. 

β) Τα ανήλικα, άγαμα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμα υιοθετημένων ή αναγνωρισμένων), ηλικίας από δέκα τεσσάρων (14) ημερών μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών ή καιτριάντα (30) ετών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή ή σε Ι.Ε.Κ., ή εφόσον είναι άνεργα και εξαρτώνται για τη διαβίωσή τους αποκλειστικά από τον Ασφαλισμένο/εργαζόμενο. Τα τέκνα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ καλύπτονται και μετά την ηλικία των τριάντα (30) ετών και μέχρι την λήξη ασφάλισης του κυρίως Ασφαλισμένου/εργαζόμενου. 

Στο σημείο αυτό , θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η επιμέλεια των τέκνων δεν επηρεάζει την κάλυψή τους από το εν λόγω ομαδικό ασφαλιστήριο εφόσον είναι επιθυμητή η κάλυψή τους από το κυρίως μέλος. 

9) Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω στην περίπτωση που έχω κάποια απορία σχετικά με τη χρήση και διαχείριση του ομαδικού ασφαλιστηρίου; 

-Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις, από 1/3/2022 μπορείτε να καλείτε απευθείας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Generali στο τηλέφωνο 210 – 8096100. 

10) Στην περίπτωση που έχω οποιαδήποτε απορία για το χρονικό διάστημα μετάβασης στο νέο ασφαλιστήριο, με ποιον θα μπορούσα να επικοινωνήσω από την ομάδα της ΔΕΗ; 

-Θα μπορείτε να αποστέλλετε το ερώτημά σας με email στον κλάδο Ανάπτυξης: d.georgiou@dei.gr ή m.kostaki@dei.gr

11) Είναι το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ισοδύναμο του παλαιού ή υπάρχουν για παράδειγμα συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται ή έχουν μικρότερο ποσοστό κάλυψης και θα ήταν σκόπιμο να τις επισπεύσω; 

-Το πλαίσιο κάλυψης είναι το ίδιο με το προηγούμενο και σε κάποια σημεία έχουν βελτιωθεί οι καλύψεις 

12) Ποιο είναι το ποσό απαλλαγής και τι εξωνοσοκομειακές δαπάνες καλύπτονται; 

-Τα πρώτα 60 ευρώ που υποβάλλονται για έξοδα φαρμάκων, εξετάσεων, επισκέψεων εφόσον συμπληρωθούν δεν καλύπτονται. Εν συνεχεία, τα σχετικά εξωνοσοκομειακά έξοδα θα αποζημιώνονται κανονικά έως το ετήσιο όριο των 600 ευρώ και σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

13) Πώς γίνεται ο προγραμματισμός των ραντεβού; 

-Στην εφαρμογή της Generali θα μπορείτε να προγραμματίζετε τα ραντεβού σας είτε για ιατρική επίσκεψη είτε για διαγνωστική εξέταση επιλέγοντας τα σημεία που σας εξυπηρετούν είτε ακόμη και για να κάνετε αναγγελία τυχόν επικείμενης ιατρικής επέμβασης, καθώς και στο τηλέφωνο 210 8096100 σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνομιλήσετε τηλεφωνικά με την Generali.  

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις για ζητήματα που δεν αναφέρονται στον Οδηγό στα πλαίσια σχετικών ενημερώσεων. 

Δείτε εδώ τον Οδηγό.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,763ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,329ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ