Ενημέρωση για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Μεγαλόπολης

0
160

Ενημέρωση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4257/2014 που αφορά ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης με την υπ΄ αριθ. 276/2014 απόφασή του, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του Ν.4257/2014 που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση προβλέπουν :

Καταβολή σε μηνιαίες δόσεις (έως 24) με ελάχιστο ποσό δόσης τα 100,00€ ή 150,00€ ανάλογα με τον χρόνο βεβαίωσης της οφειλής, την απαλλαγή από πρόστιμα και την απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων για εφάπαξ καταβολή της οφειλής ή του 80% για τμηματική καταβολή.

Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές από : τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ, τέλη από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., κ.α.

Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο έως 14/8/2014.

Η ρύθμιση απόλλυται, εάν ο οφειλέτης :

· δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

· καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

· δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού,

· δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

· έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ο Ταμίας

Καρύγιαννης Κωνσταντίνος

Από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here