Εμπλοκή στη δημοπρασία του έργου: Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης

0
174

Εμπλοκή παρουσιάστηκε στην δημοπρασία του έργου: Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα στοιχίσει περίπου 480.000 ευρώ (300.000 από το ΕΑΠ και 180.000 από ιδίους πόρους το Δήμου) .
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η απόφαση που πήραν και δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης δεν έδωσαν την έγκρισή τους στα πρακτικά δημοπρασίας του έργου: Εφαρμογή της μελέτης: Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης που διενεργήθηκε την 24-12-2013 στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης διότι:

1) ενώ είχαν λάβει τεύχη δημοπράτησης δέκα εννέα (19) κατασκευαστές και όλοι εμφανίστηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα την ημέρα του διαγωνισμού, τελικά κατέθεσαν προσφορές μόνο τρεις (3) κατασκευαστές .
2) το ποσοστό έκπτωσης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ήταν μόνο 12%.
3)κατά μέσο όρο το ποσοστό έκπτωσης των έργων, της τελευταίας διετίας ήταν από 45% -55%
Για τους παραπάνω λόγους απευθυνόμαστε στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να γνωμοδοτήσει με το αν μπορεί η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη να κριθεί μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου (Δήμο Μεγαλόπολης).

δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here