ΑρχικήΑΡΘΡΑΕκτός η Μεγαλόπολη από την χρηματοδότηση 6,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο...

Εκτός η Μεγαλόπολη από την χρηματοδότηση 6,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την οδική ασφάλεια στην Αρκαδία – Εμείς κάνουμε τα έργα από το Λιγνιτόσημο!

Ενημέρωση άρθρου ώρα 18:00 – Για ο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει διορθωτική ενημέρωση, διαβάστε την στο άρθρο

Ενημερωτική διόρθωση – Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή ο Δήμος Μεγαλόπολης στο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια στην Αρκαδία


Στους δήμους της Αρκαδίας εγκρίθηκε χρηματοδότηση 6.800.000 ευρώ για έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου των δήμων, για κατασκευή πεζοδρομίων και γενικότερα έργα αύξησης της ασφάλειας στους δρόμους.

Για τον δήμο Μεγαλόπολης δεν υπάρχει καμία αναφορά και καμία χρηματοδότηση, δεν γνωρίζουμε τον λόγο, υποθέτουμε όμως ότι δεν υπάρχει αφού ο Δήμος Μεγαλόπολης μετά από δική του πρόταση χρηματοδοτεί παρόμοια έργα από το Λιγνιτόσημο, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνει αίτηση για αυτή την χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα διαβάζουμε στο ArcadiaPortal.gr

Με απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκαν έργα Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης απόφασης ανέρχεται σε 161.032.998,59 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, χρηματοδοτούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχευμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, στις ευρύτερες περιοχές παρέμβασης, από την υλοποίηση των έργων να είναι:

  • η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου
  • η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας του οδοφωτισμού λόγω εφαρμογής led
  • η βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος
  • η βελτίωση της προσβασιμότητας/μετακινήσεων
  • η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου
  • η μείωση των ρύπων από τις μετακινήσεις
  • η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • η αύξηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
  • η διευκόλυνση κυκλοφορίας στα πεζοδρόμια πεζών και ΑμεΑ

Για την Αρκαδία προβλέπονται οι εξής χρηματοδοτήσεις:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.160.000€

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τρίπολης
Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύριες παρεμβάσεις:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (1.860.000,00€): Επεμβάσεις βελτίωσης οδών αστικού δικτύου.
Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων, στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός των ορίων των οικισμών:
• Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε περιοχές έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών.
• Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων με κατασκευή κρασπεδόρειθρων και ανύψωση φρεατίων.
Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της πόλης της Τρίπολης και στους οικισμούς Λεβιδίου, Βλαχέρνας και Νεστάνης, με συνολικό μήκος 13.646 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (300.000,00€): Εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας με χρήση smart συστημάτων (Α’ Φάση).
Με το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Παπαρηγοπούλου και Γερμανού Δημάκου, καθώς και η εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων επί των οδώνΜαινάλου, Ο.Η.Ε. και Ναυπλίου, ήτοι: οι προβλεπόμενες από τη σχετική μελέτη αναλυτικές εργασίες υποδομής και αναδρομής ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2.000.000€

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Παράλιου Άστρους
Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις – δράσεις αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση απορροής όμβριών υδάτων στην περιοχή σύνδεσης του σχεδίου πόλης του Π. Άστρους με την επέκταση αυτού (περιοχή Χάνδακα), προκειμένου να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα επί των δημοτικών οδών και να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών ολίσθησης.
Επίσης την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου, προκειμένου να γίνει ασφαλής οδική σύνδεση της περιοχής αυτής με το κέντρο και το λιμάνι του Π. Άστρους.
Οριζόντια επικουρική δράση: δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές κατά την εκτέλεση δημόσιων έργων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά το ν. 4782/2021.

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1.200.000€

Βελτίωση οδικής ασφάλειας – ανάπλαση κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού
Η Πράξη περιλαμβάνει το κύριο Υποέργο “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας – Ανάπλαση κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού”, που αφορά στην ανάπλαση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού Άστρους-Λεωνιδίου από το τέλος της γέφυρας στην είσοδο του Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και σε μήκος 1.200μ. περίπου.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες διεύρυνσης του κεντρικού κόμβου μεταξύ Άνω και Κάτω Τυρού και κατασκευής του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές με λωρίδα αναμονής αριστερής στροφής, επισήμανση των διασταυρώσεων με τους δευτερεύοντες δρόμους, δημιουργία πεζοδρομίου και στις δύο κατευθύνσεις και σε όλο το μήκος του οδικού τμήματος με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των ΑΜΕΑ.
Επίσης, δημιουργία 17 επιλεγμένων σημείων στάθμευσης και ασφαλούς σύνδεσης των ιδιοκτησιών με τον δρόμο – 6 θέσεις στάθμευσης εκ των οποίων προορίζονται για την εξυπηρέτηση Α.μ.ε.Α., δημιουργία διαβάσεων ανά περίπου 100μ., τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε όλο το μήκος της επέμβασης (στάση λεωφορείου, καθιστικά, στύλοι σήμανσης κ.α.), φύτευση στις παρειές και πρόβλεψη για κατασκευή αγωγού όμβριων.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 1.522.918€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Η παρούσα πρόταση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο του Δήμου Γορτυνίας.
Με την προτεινόμενη παρέμβαση, θα βελτιωθούν οι υποδομές του οδικού δικτύου του Δήμου Γορτυνίας καθώς και θα αναβαθμιστεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Σκοπός του Δήμου είναι η ποιοτική αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου αλλά και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, δημιουργώντας ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς των πολιτών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Επιπλέον, στόχος της προμήθειας είναι η ορθή επιλογή αστικού εξοπλισμού όπως καθιστικών, ζαρντινιερών και συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων, τα οποία θα είναι από κατάλληλα για την δημιουργία, σύγχρονων καινοτόμων parklets.

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ