ΑρχικήΑΡΘΡΑΕκατομμύρια Ευρώ από το Λιγνιτόσημο εξακολουθούν να πηγαίνουν σε "Μάντρες και Μαντρούλες"...

Εκατομμύρια Ευρώ από το Λιγνιτόσημο εξακολουθούν να πηγαίνουν σε “Μάντρες και Μαντρούλες” την ώρα που η Μεγαλόπολη ψάχνει για θέσεις εργασίας

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης (Λιγνιτόσημο) με τα εξής θέματα:

Αύξηση προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης ενταγμένων έργων στο 4ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

Τροποποίηση τίτλου ενταγμένου έργου στο 5 ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Ένταξη νέων έργων στο 5 ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης υπήρχε μεγάλη ένταση αφού εκφράστηκαν διαφωνίες για κάποια έργα. Χρειάστηκε να γίνει μια μικρή διακοπή και όταν συνεχίστηκε η συνεδρίαση, τελικά δεν ψηφίστηκαν τα εξής έργα:

«Αναβάθμιση Δημοτικών Υποδομών Δήμου Μεγαλόπολης» ποσού των 600.000,00€ και «Αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης» ποσού 150.000,00€ γιατί δεν υπήρχαν λεπτομέρειες που θα γίνουν τα έργα και δεν υπήρχαν και μελέτες.

«Έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση βοηθητικού κτιρίου (οστεοφυλακίου) στο
κοιμητήριο της Κοινότητας Παύλιας του Δήμου Γορτυνίας» ποσού 11.000,00€ και «Κατασκευή οστεοφυλακίου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Παύλιας του Δήμου ποσού 74.400,00€ , γιατί το τίμημα είναι μεγάλο.

Στα υπόλοιπα έργα δήλωσε ΠΑΡΩΝ και δεν ψήφισε ο Βασίλης Κουρουνιώτης, στον οποίον δεν επετράπη να αιτιολογήσει την διαφωνία του και κατάθεσε γραπτώς τους λόγους που δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Τα έργα που ψηφίστηκαν είναι αναλυτικά τα εξής:


ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 4ου  Ε.Α.Π.

Αύξηση προϋπολογισμού και συμμετοχής κατά 30.000,00€ στο έργο του 4ου Ε.Α.Π. με κωδικό Α.23 καιτίτλο «Συντήρηση και βελτίωση κατά τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και υποδομών Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης».Ο προϋπολογισμός και η συμμετοχή του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 2.665.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(προηγούμενος προϋπολογισμός και συμμετοχή 2.635.000,00€) Φορέας υλοποίησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αύξηση πίστωσης κατά 30.000,00€ στο υποέργο του 4ου Ε.Α.Π. με κωδικό Α.23.ψ καιτίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ . Καμάρας». Η πίστωση του υποέργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (προηγούμενη  πίστωση 70.000,00€) Φορέας υλοποίησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αύξηση προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης κατά 1.500,00€ στο έργο του 4ου Ε.Α.Π. με κωδικό Α.74 και τίτλο «Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων έργων σε εφημερίδες , που βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (προηγούμενη  πίστωση 1.500,00€) Φορέας υλοποίησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αύξηση προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης κατά 200.000,00€ στο έργο του 4ου Ε.Α.Π. με κωδικό Β.7 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (προηγούμενος προϋπολογισμός, συμμετοχή και πίστωση 300.000,00€) Φορέας υλοποίησης : Δήμος Μεγαλόπολης.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ  ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 5ου  Ε.Α.Π.

Τροποποίηση τίτλου στο υποέργο του 5ου Ε.Α.Π. με κωδικό Α .17.γ Από : «Αποκατάσταση βατότητας και προστασία  Επ. οδού Χωρέμι – Ίσαρη και Κοτσιρίδι -Λεοντάρι» Σε : «Αποκατάστασηβατότηταςοδοποιίας στην Τ.Κ. Κοτσιρίδι Δήμου Μεγαλόπολης» Φορέας υλοποίησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου


  ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.38  και τίτλο «Αποκατάσταση οδού και αντιπλημμυρική προστασία εντός της Τ.Κ. Κάτω Γιανναίων Δήμου Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.39   και τίτλο «Συντήρηση – βελτίωση κατά τμήματα της οδού  Ελληνικό – Ι.Μ. Προδρόμου – Στεμνίτσα». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.40   και τίτλο «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αρ. 36 : Μεγαλόπολη – Εκκλησούλα – Τρίλοφος – Παύλια». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.41   και τίτλο «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αρ. 41 : Διασταύρωση Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Καρύταινας προς Λυκόχια εως Διασταύρωση Χρυσοβιτσίου». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.42   και τίτλο «Συντήρηση Οδού από Ε.Ο. Τρίπολης – Μεγαλόπολης προς Ραψωμάτη – Μαλωτά». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.43 και τίτλο «Εργασίες ανάπλασης Οικισμού Τουρκολέκα». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου υποέργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.4.γ   και τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας οικισμού Ραψωμάτη». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου υποέργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.4.δ   και τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού τσιμενταύλακα στην Τ.Κ. Ραψωματίου». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.44 και τίτλο «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδού στην Τ.Κ. Παραδεισίων». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 40.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.45  και τίτλο «Μελέτη βελτίωσης και διάνοιξης δασικών οδών για χρήση αντιπυρικών ζωνών στο Δήμο Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.46   και τίτλο «Μελέτη οδοποιίας παράκαμψης υφιστάμενου τμήματος της Επαρχιακής Οδού Μεγαλόπολη -Ίσαρη στην Τ.Κ. Ίσαρη». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.47 και τίτλο «Δημοτική – αγροτική οδοποιία Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 1.200.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Μεγαλόπολης.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.48 και τίτλο «Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη κτιριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Φιλοσόφου». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 21.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.49 και τίτλο «Σωστικές εργασίες στις τοιχογραφίες στο Παλαιό Καθολικό  Ι.Μ. Φιλοσόφου». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 30.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Α.50 και τίτλο «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εργασιών συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Δυρραχίου Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.


    ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.29 και τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.30 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 1.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.32 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.33 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.35 και τίτλο «Εκπόνηση μελέτης εξοπλισμού λειτουργίας και περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Μεγαλόπολη». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.36 και τίτλο «Εξοπλισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Μεγαλόπολη». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 750.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Β.37 και τίτλο «Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Μεγαλόπολη». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.9 και τίτλο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Παλαμαρίου και οικ. Ψαρίου του Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 46.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.10 και τίτλο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.11 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικού σχολείου και παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Ελληνικού του  Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.12 και τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελληνικού του  Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.13 και τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Σύρνας του  Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.14 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση λιθόστρωτου στην πλατεία και κεντρική οδό στην Τ.Κ. Στεμνίτσας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.15 και τίτλο «Έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση βοηθητικού κτιρίου (οστεοφυλακίου) στο κοιμητήριο της Κοινότητας Παύλιας του Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.16 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Παύλιας του Δήμου Γορτυνίας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Γορτυνίας.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.17 και τίτλο «Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για την συντήρηση του κτιρίου που στεγάζεται το Επισκοπείο Δημητσάνας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.

Η ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.18 και τίτλο «Σύνταξη απαραίτητων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την συντήρηση του κτιρίου που στεγάζεται το Επισκοπείο Δημητσάνας». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η  πίστωση του έργου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Φορέας υλοποίησης : Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Εξαιρετικές και δίκαιες οι αποφάσεις της Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ! !
    Ελληνικό, Παλαμάρι, Ψάρι, Σύρνα, Παύλια, ακόμη και Στεμνίτσα δικαιούχοι στήριξης από το Λιγνιτόσημο.
    Καρύταινα, Λιοντάρι, Δυράχι, Ίσαρη, μια ανάσα από τα χαίνοντα ορυχεία, δεν υπάρχουν στον χάρτη ! !
    Έχουν διαγραφεί από τον Δήμο στον οποίον υπάγονται.
    Υπάρχει μόνο η Μεγάλη Πόλη, όπως και επί Επαμεινώνδα του Θηβαίου, τότε κραταιά. Σήμερα ?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,829ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,358ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια