Δικαιολογητικά για την πρόσληψη των επιτυχόντων της Προκήρυξης 1/2007

0
172

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με την Προκήρυξη 1/2007, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης για τους επιτυχόντες των κατηγοριών/ειδικοτήτων, που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ: ΓΥ3/Α (Κλητήρες), ΓΥ4/Β (Προσωπικό οικοκυροσύνης) ΓΥ5 (εργάτες), Τ3/Γ (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ), Τ3/Δ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί ΤΕ), Τ3/Ε (Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ), Τ3/ΣΤ (Πτυχιούχοι Χημικοί Πετρελαίου ΤΕ), Τ3/Ζ (Αναλυτές Προγραμματιστές ΤΕ), Τ3/Η (Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Παραγωγής ΤΕ), Τ3/ΙΑ (Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ) και Τ4/Ι (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων).
Οι προσληπτέοι, αφού κληθούν τηλεφωνικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους, θα παρουσιασθούν σε καθορισμένο χρόνο στα γραφεία της Υπηρεσίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψής τους (συγκέντρωση δικαιολογητικών πρόσληψης, παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή κ.λπ).
Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται κάθε φορά που θα δημοσιεύονται πίνακες επιτυχόντων σε ΦΕΚ.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης και των εντύπων της ΔΕΗ που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους προσλαμβανομένους.

Γενικά δικαιολογητικά (pdf)

Δικαιολογητικά για μηχανικούς (pdf)

Αθήνα, 15.1.2010 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here