Διαπραγμάτευση για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ. Μεγαλόπολης και των νομικών του προσώπων

0
154

Ο Δήμος Μεγαλόπολης θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων».

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέσω της χρήσης της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Ν.4155/2013,Υ.Α.Π1/2390/2013 και Ν. 4281/2014).
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ: 22159/02.12.2014 .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05/02/2015, ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 15:00μ.μ.

δείτε την σχετική απόφαση…

 

Προμηθεια Yγρων Καυσιμων Και Λιπαντικων 01-2015

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here