Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μεγαλόπολης”

0
313

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, (προϋπολογισμού 313.720,00€).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

– Περίληψη Διακήρυξης

– Διακήρυξη Διαγωνισμού

– Προκήρυξη

– Παράρτημα Ι_Τεχνική Περιγραφή

– Παράρτημα ΙΙ_Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

– Παράρτημα ΙΙΙ_ ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Α

-Παράρτημα ΙΙΙ_ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Β

από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here