Δημοτικό Σύμβούλιο Δήμου Μεγαλόπολης την Τετάρτη 15 Ιουνίου

0
34

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει  σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 15η του μήνα  Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:

   1. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μεγαλόπολης.
   2. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής  Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ενός στύλου για την τοποθέτηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου λυμάτων.
   3. Περί καταβολής δαπάνης υπερσυμβατικών εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων ΄Υδρευσης Αμιαντοσωλήνων στα Δ.Δ. Ανεμοδουρίου, Γραικού, Ρουτσίου, Φαλαισίας & Λεονταρίου» – Αίτηση της κας Ειρήνης Δ. Δαφνιά, ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ «Ε. Δαφνιά – Γ. Χουτόπουλος».
   4. Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου «Διάνοιξη δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ακόβου Δ. Φαλαισίας».
   5. Περί εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία αθλητικού χώρου στο Δήμο μας» Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης (πρώην Δήμου Γόρτυνος).
   6. Περί χαρακτηρισμού της συνδετήριας οδού «Μεγαλόπολη – ¨Ν.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας¨», ως δευτερεύουσα  επαρχιακή  οδός.
   7. Λύση της Σύμβασης Εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Ξενοδοχείου) Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.
   8. Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά  της λοιμώδους αγαλαξίας αιγοπροβάτων.
   9. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την πώληση ψημένου αραβοσίτου – Αίτηση του κ. Περιβολιώτη Ιωάννη του Γεωργίου.

Εκ του Δήμου

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here