ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Μεγαλόπολη με 39 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Μεγαλόπολη με 39 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Ιουνίου (ΣΤ΄ κατανομή έτους 2015).

2. ΄Εγκριση της αριθμ. 34/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού του Ν.Π.Ι.Δ. οικ. έτους 2015 για τη διενέργεια της προμήθειας ¨Πινακίδας Ονομασίας του Πνευματικού Κέντρου¨.

3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2015» Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας) & Τουρκολέκα (Νικητάρεια) του Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Γέφυρας στη μνήμη των Πεσόντων Πατριωτών καταγόμενων από την Τοπική Κοινότητα Γέφυρας κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

6.Περί εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για την κάλυψη πάγιων αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μεγαλόπολης.

7. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων».

8. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας φίλτρων δεξαμενής Τ.Κ. ΄Ισαρη – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

9. Επισκευή & συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπών Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

10. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος, Μεγαλόπολης & Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλάβης από φράξιμο σε αγωγό λυμάτων εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση στο σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία υποδομών μελλοντικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων – δημοτικών οδών του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Οικισμού Κάτω Μακρυσίου Τ.Κ. Μακρυσίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον έλεγχο εξοπλισμού – εγκαταστάσεων και επάρκειας αυτών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Μεγαλόπολη» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

16. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου από κεντρική πλατεία προς παλαιό Δημαρχείο (έξωθεν Ξενώνα Λεονταρίου) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού πλησίον της Ι.Μ. Καλαμίου της Τ.Κ. Ατσιχόλου».

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Τ.Κ. Καρίταινας».

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Κ. Καρύταινας».

20. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδού από θέση Τσιουγκάνη μέχρι οικία Αγγελόπουλου Τ.Κ. Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Περιβολίων».

23. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής ηλεκτροδότησης για χορήγηση νέας παροχής στον Οικ. Καρβουνάρι – Τ.Κ. Καρίταινας.

24. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης – επαύξησης ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Καμάρας στη θέση «Παλαιομονάστηρο».

25. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ης δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Δυρραχίου».

26. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143Α΄)

27. Επικαιροποίηση εξοπλισμού – ΄Εγκριση παραλαβής Υποπαραδοτέου της Οριστικής Μελέτης Εφαρμογής και Ασφάλειας (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΙ) του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Παραδοτέο: Π1).

28. Περί μετάθεσης Ημερομηνίας Παράδοσης Εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 21160/2014 Σύμβασης του έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

29. Υπογραφή ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων που αφορούν την περιοχή του Μαινάλου, προς χρηματοδοτικά προγράμματα που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Life, Horizon, κ.λ.π.).

30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτιρίου – Ξενώνα Τ.Κ. Βάστα Δήμου Μεγαλόπολης στο Σύλλογο των Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

31. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.

32. Περισυλλογή και εναλλακτική διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

33. Ακύρωση της αριθμ. 5/1404/2014 εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επ΄ ονόματι της κας ΄Αννας – Μαρίας Τσαούση.

34. Καθορισμός θέσεων – σημείων άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, ανά κατηγορία και επάγγελμα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαλόπολης.

35. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων δικαιούχων για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Δήμο Μεγαλόπολης, για το έτος 2015.

36. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενων τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Κ. Τζώρτζη σε κοινή χρήση Τ.Κ. Λεονταρίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

37. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7959/15.05.2015 αίτησης της Ευσταθίας – Μοσχοβίας Μητροπούλου του Νικολάου, περί παραχώρησης λυόμενου οικίσκου για την κάλυψη αναγκών στέγασής τους.

38. Διαγραφή χρεών δημοτικών τελών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

39. Διαγραφή Προστίμου ΚΟΚ από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ