ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη 12 Μαρτίου με 26 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη 12 Μαρτίου με 26 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης στις 12  Μαρτίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ., και σας καλεί να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή έτους 2015).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.000,00 € προκαταβολή της Προγραμματικής Σύμβασης, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 μέχρι 31.08.2015.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2015.

4. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 1821.

5. Εξέταση της από 25.02.2015 με αριθμό πρωτ. 2656/25-02-2015 υποβληθείσας στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου Ανθοχωριτών Μεγαλόπολης «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

6. Ανάκληση της αριθμ. 307/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Υπαγωγή αυθαιρέτου κτίσματος – στάσης λεωφορείου Τ.Κ. Ραψομμάτη στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/08-08-2013 τεύχος Α΄). 2

8. Εξέταση της από 15.12.2014 υποβληθείσας αίτησης Αντωνόπουλου Γεωργίου του Αντωνίου για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

9. Εξέταση της από 14.01.2015 υποβληθείσας αίτησης Γεωργαντά Μαρίας του Γεωργίου για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

10. Εξέταση της από 15.01.2015 υποβληθείσας αίτησης Κατσιρούμπα Γεωργίου του Παναγιώτη για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

11. Εξέταση της από 03-03-2015 υποβληθείσας αίτησης Αντιγόνης Μαντζιαβά του Ανδρέα για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

12. Εξέταση της από 20/02/2015 υποβληθείσας στο Δήμο αίτησης κ. Θεόδωρου Γεντέκου για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

13. ΄Εγκριση της αριθμ. 1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2014.

14. Περί αλλαγής πηγής χρηματοδότησης του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης από πηγή Αγ. Βασιλείου Τ.Δ. Κουρουνιού μέχρι δεξαμενή Τ.Δ. Καρύταινας» για την καταβολή της δαπάνης 2ου Λογαριασμού – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

15. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Δράση 18 «Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντός της γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α.», για την ένταξη πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Θεοδώρας Τ.Δ. Βάστα Δήμου Μεγαλόπολης».

16. Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης» (Jessica).

17. Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) σε επιλεγμένες περιοχές σε συνδυασμό με ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα στο Δήμο Μεγαλόπολης.

18. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικών Τ.Κ. Κωτιλίου Οικισμού Παλάτου».3

19. Έγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης.

20. Έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης (παροχή υπηρεσιών) – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

21. Προσωρινή Διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού 212 Εκτελεσθέντων, από το ύψος του κόμβου προς Καλαμάτα έως τη διασταύρωση προς την Τ.Κ. Μακρυσίου του Δήμου Μεγαλόπολης, στα πλαίσια υλοποίησης εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης Μεγαλόπολης».

22. Προσωρινή Διακοπή της κυκλοφορίας επί οδών του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεγαλόπολης, στα πλαίσια υλοποίησης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

23. Καθορισμός των κέντρων των μη οριοθετημένων οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης.

24. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας δημοτικού κτιρίου (πρώην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης) για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας – Οδυσσέας».

25. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία Σχολής Γονέων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9) του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

26. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημαρχείου Μεγαλόπολης) για τη στέγαση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης». 27. Διαγραφή ποσού από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Προστίμων ΚΟΚ ως κακώς βεβαιωθέντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ