ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ 31 ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ 31 ΘΕΜΑΤΑ

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αίτηση του κ. Χρήστου Μιχαλόπουλου του Ιωάννη περί απομάκρυνσης του κτίσματος της παλιάς δεξαμενής από την ιδιοκτησία του στον Οικισμό Καλυβάκια Τ.Κ. Καριταίνης.

2.    Αίτηση κας Φουντά Γεωργίας του Ιωάννη και λοιπών για την εκπόνηση πράξης αναλογισμού, στο Ο.Τ. 62, του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεγαλόπολης.

3.    Αίτηση Προέδρου Τ.Κ. Ρόβια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων για την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Ρόβια στο Δήμο Μεγαλόπολης.

4.    Αίτηση της κας  Βασιλόγιαννη  Παναγιώτας του Σωτηρίου για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

5.    Αποδοχή του παραχωρούμενου κτιρίου του πρώην Κτηνιατρείου Μεγαλόπολης με σκοπό  την παραχώρηση της χρήσης αυτού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης για τη στέγαση και τη λειτουργία  των υπηρεσιών της.

6.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.144,80 € του Υπουργείου Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ από 02/07/2013 έως και 02/09/2013.

7.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.280,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2012 για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης.

8.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 15.800,00 € από πιστώσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2013 για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης.

9.    Διάθεση αδιάθετων  πιστώσεων  του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2010, 2011 &  2012 για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων, για την εκτέλεση έργων σχολικών κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης.

10.    Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των (14) Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Καταραχούλια¨  Τ.Κ.  Ισώματος Καρυών Δήμου Μεγαλόπολης, στις 26/10/2013.

11.    Διάθεση   πίστωσης  –  Διοργάνωση  εκδήλωσης  για  τον  εορτασμό  της  εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

12.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή εξόδων κίνησης του Προέδρου Δ.Κ. Μεγαλόπολης και των Προέδρων & Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

13.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την ενίσχυση πίστωσης για την καταβολή ταχυδρομικών τελών.

14.    Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».

15.     Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ¨ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ¨» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

16.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση – διαμόρφωση κεντρικών θυρών επί του κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

17.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ».

18.    Περί τρόπου εκτέλεσης του  χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης έργου με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

19.    Περί της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

20.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη για την αδειοδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Τουρκολέκα».

21.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Τεχνική ΄Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης σχετικά με καταπάτηση ή μη δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Λυκόσουρας και Σουλαρίου».

22.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός εσωτερικών – εξωτερικών χώρων κτιρίου νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης».

23.    ΄Εγκριση προμήθειας φυτών, γλαστρών και λοιπών ειδών για την κάλυψη αναγκών – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

24.    ΄Εγκριση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Αναβρυτού – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

25.    ΄Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

26.    Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης παραδοτέων Π3 της εργασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου ιδιοκτησιακών, χωρικών  και οικονομικών στοιχείων (βιωσιμότητα  κ.λ.π.) για έκδοση ΚΥΑ  του άρθρ. 47 του Ν. 3982/2011 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη».

27.    ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί των οδών Ευριπίδη και Σωκράτη και συγκεκριμένα σε περιβάλλοντα χώρο Νηπιαγωγείου.

28.     Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων – αδειών  υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2013.

29.    Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης  στην υπό ίδρυση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία  «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου».

30.     Παραχώρηση του Ασθενοφόρου πρώην Δήμου Γόρτυνος στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 76/2008  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνος.

31.    Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων στο Ν. Αρκαδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μαλιστα!!! Ολα αυτα!! Για τους δρομους που παρκαρουν γλαστρες, καφασια, καρεκλες, ποδηλατα καθ. ολη την διαρκεια τις λειτουργειας των καταστηματων που βαζουν τα παραπανω ακτικειμενα τιποτα!!!!!. τωρα που εγιναν τα εγκενεια του νεου δημαρχειου μπηκαν αλυσιδες στις εισοσους και στις εξοδους των πεζοδρομων τις πλατειας, πριν μπατε αμαξια αλεστε.

  2. Μαλιστα!!! Ολα αυτα!! Για τους δρομους που παρκαρουν γλαστρες, καφασια, καρεκλες, ποδηλατα καθ. ολη την διαρκεια τις λειτουργειας των καταστηματων που βαζουν τα παραπανω ακτικειμενα τιποτα!!!!!. τωρα που εγιναν τα εγκενεια του νεου δημαρχειου μπηκαν αλυσιδες στις εισοσους και στις εξοδους των πεζοδρομων τις πλατειας, πριν μπατε αμαξια αλεστε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ