ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.650,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

2.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.070,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄.

3.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από το Φόρο Ζύθου.

4.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27  Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου (7η Εντολή).

5.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (7η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

6.    Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης  ποσού 5.000,00 € από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παράσταση «Ελένη» από τη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας και Αγρινίου στο Θερσύλιο του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης στις 11.8.2013 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 310/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

7.    Διάθεση πίστωσης  – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εορταστικών  εκδηλώσεων  στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας), Τουρκολέκα (Νικητάρεια), Γέφυρας του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

8.    Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στα πλαίσια της  τοπικής εορταστικής εκδήλωσης της 15ης Αυγούστου 2013 Τ.Κ. Κωτιλίου για την απόδοση τιμής στον καταγόμενο Δωρητή Οδοντίατρο Αθανάσιο Πάσχο, μέλος του Συλλόγου των Απανταχού Κωτιλίων.

9.    ΄Εκτακτη χρηματική επιχορήγηση του Συλλόγου Τριών Τέκνων Μεγαλόπολης «Ο ΑΡΚΑΣ» για την κάλυψη δαπανών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

10.    ΄Εκτακτη χρηματική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου  Δυρραχιτών για την κάλυψη δαπανών του «Αγώνα Δρόμου ¨Δυρράχι – Ρεκίτσᨻ προς τιμήν του ΄Ηρωα Παπαφλέσσα.

11.     «΄Εκτακτη χρηματική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωρεμαίων  «Η ΚΟΙΜΗΣΗ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ» για την πραγματοποίηση ιδιαίτερης τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης στις 16/8/2013.

12.    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστου  χώρου πλατείας Τ.Κ. Χωρέμη για τη διοργάνωση τοπικής εορταστικής πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15/8/2013.

13.    Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης (Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380).

14.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Αλλαγή χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης 4ου Λογαριασμού της Μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Μεγαλόπολης¨ από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

15.    Σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για τη συνέχιση υλοποίησης του έργου «Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης – ΄Εμφαση στην Παλαιοντολογία και Εντοπισμός Απολιθωματοφόρων Θέσεων» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013.

16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Δήμου Μεγαλόπολης στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση συστημάτων: α. ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων σε επιλεγμένες περιοχές και β. λοιπών δημοτικών υποδομών, σε συνδυασμό με αστικές αναπλάσεις, από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου  Jessica».

17.    Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 13839/19-7-2013 Αίτησης της εταιρείας «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για επανεξέταση της αριθμ. 7912/17.05.2013 αιτήσεως για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων ετών 2007-2010.

18.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Κοινοτικού Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Σκορτσινού».

19.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Καρύταινας».

20.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

21.    Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης  «Ενεργειακής απόδοσης (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) και σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ».

22.    Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Μεγαλόπολης στην κα Τσαούση – Τολιάκη ΄Αννα – Μαρία, για ψήσιμο και πώληση καλαμποκιών.

23.    Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Μεγαλόπολης στον κ. Περιβολιώτη Ιωάννη του Γεωργίου, για ψήσιμο και πώληση καλαμποκιών.

24.    Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Αναγνωστοπούλου Βασιλικής του Ιωάννη στην Τ.Κ. Αναβρυτού Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σε κοινή χρήση.

25.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  &  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος  Κανέλλος

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. τιποτα για τραπεζακια, καρεκλες, ποδηλατα, γλαστρες, καφασια κλπ που βαζουν στον δρομο για να μην παρκαρουν οι πολιτες θα πειτε? η ακομα για τον πεζοδρομο στην πλατεια που μονο πεζοδρομος δεν ειναι θα πειτε?

  2. τιποτα για τραπεζακια, καρεκλες, ποδηλατα, γλαστρες, καφασια κλπ που βαζουν στον δρομο για να μην παρκαρουν οι πολιτες θα πειτε? η ακομα για τον πεζοδρομο στην πλατεια που μονο πεζοδρομος δεν ειναι θα πειτε?

  3. τιποτα για τραπεζακια, καρεκλες, ποδηλατα, γλαστρες, καφασια κλπ που βαζουν στον δρομο για να μην παρκαρουν οι πολιτες θα πειτε? η ακομα για τον πεζοδρομο στην πλατεια που μονο πεζοδρομος δεν ειναι θα πειτε?

  4. τιποτα για τραπεζακια, καρεκλες, ποδηλατα, γλαστρες, καφασια κλπ που βαζουν στον δρομο για να μην παρκαρουν οι πολιτες θα πειτε? η ακομα για τον πεζοδρομο στην πλατεια που μονο πεζοδρομος δεν ειναι θα πειτε?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,763ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,329ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ