Kafeneio.gr- Banner 728x180
ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Μεγαλόπολη 14/ 6/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτης Μπούρας, απαντώντας σε συκοφαντική ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, κ. Σπύρος Τσιριγώτης, σχετικά με την υπόθεση των συμβασιούχων που είχαν προσληφθεί στο Δήμο το έτος 2010 προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Μικροπολιτικά κέρδη προσπαθεί να αποκομίσει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, με μια πρωτοφανή επίδειξη πολιτικής μυωπίας και θράσους, και με ένα απίστευτο μίγμα λαϊκισμού και ανευθυνότητας, μετατρέποντας το άσπρο σε μαύρο και προσπαθώντας να παρουσιάσει ως «κακοδιοίκηση» του Δήμου τις αποφάσεις του Επιτρόπου, που είναι απόλυτα δεσμευτικές για μας.
Ο κ. Τσιριγώτης χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση για να κοροϊδέψει τους πολίτες και να κερδίσει εντυπώσεις και επιδίδεται σε ένα απίστευτο παραμύθι διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που αφορά την πρόσληψη από το Δήμο επτά (7) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν στις αρχές του 2010 από το Δήμο Μεγαλόπολης, για απασχόληση σε έκτακτες και εποχιακές δουλειές.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και κατάρριψης κάθε ανυπόστατης θέσης που αφορά σε αυτή την υπόθεση, αναφέρονται τα εξής:

1. Στις 29 Ιανουαρίου 2010 υπογράφτηκε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από 29-01-2010 έως και 28-04-2010, μεταξύ του Δήμου και επτά (7) ατόμων Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν κατόπιν σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί προσλήψεων προσωπικού των ΟΤΑ.
2. Στις 03 Φεβρουαρίου 2010 η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε τα αριθ. 14 και 15 χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.) που αφορούσαν στην καταβολή της μισθοδοσίας και των εξόδων κίνησης των εργαζομένων, για το μήνα Ιανουάριο, συνολικού ποσού 681,82€, τα οποία εστάλησαν για θεώρηση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Τρίπολη.
3. Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 τα ανωτέρω Χ.Ε. επιστράφηκαν από τον Επίτροπο αθεώρητα, σύμφωνα με τη συνοδευτική αριθ. 2/09-02-2010 Πράξη του, με την αιτιολογία ότι οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν οι ανωτέρω εργαζόμενοι δεν ήταν «φύσει» εποχιακές και πρόσκαιρες και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε ο Δήμος να προβεί στη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και την πλήρωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, κατά την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
4. Στις 16 Φεβρουαρίου 2010 , αφού οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για το παραπάνω γεγονός επέλεξαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, έως ότου λυθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει.
5. Στις 24 Φεβρουαρίου 2010 ο Δήμος, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1632/24-02-2010 συνοδευτικό έγγραφό του, απέστειλε εκ νέου προς υποβολή στον Επίτροπο τα ανωτέρω Χ.Ε., εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προσλήφθηκαν οι ανωτέρω εργαζόμενοι, αναφέροντας ειδικότερα ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου προβλέποντας τέσσερις (4) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, εκ των οποίων οι τρείς (3) ήδη είχαν καλυφθεί από την αριθ. 1/484Μ/2008 προκήρυξη μόνιμου προσωπικού ενώ η 4η προβλεπόταν να καλυφθεί από άτομο ΑΜΕΑ, έπειτα από πανελλαδικό διαγωνισμό του Υπουργείου Απασχόλησης, που δεν είχε ακόμη διεξαχθεί.
Επιπλέον, στο έγγραφο αναφέρθηκε ότι στον Ο.Ε.Υ. προβλέπονταν τριάντα (30) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών που θα προσλαμβάνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσλήψεων προσωπικού των ΟΤΑ.
6. Στις 18 Μαρτίου 2010 ο Δήμος, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2306/18-03-2010 έγγραφό του απέστειλε στον Επίτροπο συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν και αφορούσαν στην αριθ. 1/484Μ/2008 προκήρυξη μόνιμου προσωπικού και ειδικότερα στους επιτυχόντες Κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
7. Στις 01 Απριλίου 2010 με ιδία πρωτοβουλία μου, ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα για να παραλάβουν έναντι, ως αμοιβή, ποσό ύψους 500€ έκαστος, συνολικού ύψους 3.500€, προερχόμενους από προσωπικούς πόρους μου.
Αυτή η κίνηση έγινε εν όψει των ημερών του Πάσχα, με πνεύμα αλτρουϊσμού, έχοντας σκοπό να διευκολύνει οικονομικά το συγκεκριμένο προσωπικό, καθ’ ότι λόγω των ανωτέρω προβλημάτων που προέκυψαν δεν ήταν εφικτό να αμειφθούν από το Δήμο.
8. Στις 28 Απριλίου 2010 , ημερομηνία λήξης της σύμβασης του προσωπικού, ο Δήμος εξέδωσε Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη, για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω λήξης του συμπεφωνημένου χρόνου απασχόλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. από το προσωπικό, για χορήγηση επιδόματος εργασίας.
9. Στις 6 Μαϊου 2010 ο Δήμος έλαβε το αριθμ. πρωτ. 6569/Φ42/27-04-2010 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αρκαδίας (Ε.Κ.Α.) με το οποίο καταγγελλόταν ως αυθαίρετη και αντεργατική ενέργεια η Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη που εξέδωσε ο Δήμος.
9. Στις 13 Μαϊου 2010, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου απέστειλε το αριθ. πρωτ. 686/12-05-2010 έγγραφό του στο Δήμο, με το οποίο ζητά να γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους εξέδωσε Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη στο ανωτέρω προσωπικού, επισυνάπτοντας το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Κ.Α.
10. Στις 18 Μαϊου 2010, ο Δήμος απέστειλε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου το αριθ. πρωτ. 4319/18-05-2010 έγγραφο, στο οποίο καταγράφονταν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης που εξηγούσαν τους λόγους της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης με το ανωτέρω προσωπικό.
11. Στις 28 Ιουλίου 2010 το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Αρκαδίας απέστειλε το αριθ. πρωτ. 1491/20-07-2010 έγγραφό του με το οποίο κλήθηκα να προσέλθω στα Γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη προκειμένου να παραστώ στη διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και πέντε (5) εκ των ανωτέρω εργαζομένων.
Στα Γραφεία του ανωτέρω Τμήματος προσήλθα αυτοπροσώπως και εξέθεσα τις απόψεις μου, εξηγώντας ότι η μη καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων οφειλόταν αποκλειστικά στην άρνηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει τα Χ.Ε. που είχε εκδώσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
12. Στις 26 Αυγούστου 2010 ο Δήμος έλαβε την αριθμ. 111/25-05-2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνεδρίασε στις 25 Μαΐου 2010 κατόπιν της από 21 Απριλίου 2010 Έκθεσης που εστάλη από τον Επίτροπο του Ν. Αρκαδίας, σχετικά με την υπόθεση.
Με την ανωτέρω Πράξη του, το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι τα Χ.Ε. του Δήμου δεν πρέπει να θεωρηθούν.
13. Στις 31 Αυγούστου 2010 το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Αρκαδίας απέστειλε το αριθ. πρωτ. 1742/25-08-2010 με το οποίο ζητούσε να αποδοθούν οφειλόμενες αποδοχές, σύμφωνα με συνημμένες υπεύθυνες δηλώσεις πέντε (5) εκ των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο Δήμος τους οφείλει τις αποδοχές τριών (3) μηνών ύψους 3.950€ έκαστου, ήτοι για το διάστημα της σύμβασης εργασίας που είχαν υπογράψει με το Δήμο, αναγνωρίζοντας ότι είχαν λάβει 500€ έκαστος την περίοδο του Πάσχα του 2010.
14. Την ίδια ημερομηνία ( 31 Αυγούστου 2010) ο Δήμος απέστειλε στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Αρκαδίας το υπ’ αριθ. 8857/31-08-2010 έγγραφό του, με το οποίο εκ νέου εξηγούνταν οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος δε μπορούσε να πληρώσει τους εργαζόμενους, οι οποίοι οφείλονταν στην άρνηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τα αριθ. 14 και 15 Χ.Ε., αναφέροντας βεβαίως και την αριθ. 111/25-05-2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνηγορούσε προς τούτο.
15. Το Μάρτιο του 2011, εκ παραδρομής, χορηγήθηκαν από το Δήμο στους ανωτέρω εργαζόμενους βεβαιώσεις αποδοχών για το οικονομικό έτος 2010, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν καμία ισχύ, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν προέβη στην οιαδήποτε καταβολή μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών στο ανωτέρω προσωπικό.
Η πληρωμή των 500€ σε κάθε έναν από τους επτά (7) εργαζόμενους έγινε με αποκλειστική πρωτοβουλία μου, με ιδίες πηγές, που δεν είχαν καμία σχέση με το Δήμο.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό στον καθέναν ότι, αυτή η υπόθεση έφερε σε δύσκολη θέση τόσο το ανωτέρω προσωπικό όσο και τη Δημοτική Αρχή. Κι αυτό γιατί, τόσο ο Δήμος είχε ανάγκη το ανωτέρω προσωπικό όσο και το προσωπικό είχε ανάγκη από εργασία.
Δυστυχώς, οι ελεγκτικές Αρχές που ασκούν έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορισμένες φορές, καίτοι στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στρέφονται με αποφάσεις τους κατά αυτού.
Η πρόθεση του Δήμου να προσλάβει προσωπικό, μέσα από καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες, δεν είχε άλλον σκοπό πέραν από την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής του και αυτό έγινε φανερό και από την πρόσληψη των επτά υπαλλήλων. Για το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή δεν είχε αίσιο τέλος παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
Είναι όμως τουλάχιστον απαράδεκτο από την πλευρά της μείζονος πλειοψηφίας να θεωρεί «αιτιολογία» την απόφαση του Επιτρόπου, αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για τη Δημοτική Αρχή. Η εκμετάλλευση τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων από υπηρέτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόνον και μόνο για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπών, και σίγουρα όχι για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, είναι ανήθικη, προκλητική και βεβαίως, επειδή έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, θα έχει πλέον τις συνέπειες που της αρμόζουν.
Όσο για τα «διπλά βιβλία» η μόνη απάντηση που αξίζει στον κ. Τσιριγώτη είναι η γνωστή παροιμία «πέταξέ μου τη σκούφια σου»

Από το Δήμο

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,835ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,363ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια