Kafeneio.gr- Banner 728x180
ΑρχικήΑΡΘΡΑΑπόντες οι βουλευτές της Αρκαδίας από τη διαβούλευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για...

Απόντες οι βουλευτές της Αρκαδίας από τη διαβούλευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το νέο ΕΣΠΑ

Με τους βουλευτές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 15 Ιουνίου ο κύκλος της διαβούλευσης την οποία προκάλεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, επιδιώκοντας στο πλαίσιό του να καταγράψει τις θέσεις όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων από τις 5 Περιφερειακές Ενότητες.

Με τη σημερινή διαβούλευση ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία για το ΠΕΠ Πελοποννήσου την οποία επεδίωξε, για πρώτη φορά στα χρονικά, η περιφερειακή Αρχή

Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε στους διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο μέσω του νέου ΕΣΠΑ όσο και μέσω το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι -όπως επισήμανε, για μία ακόμα φορά- “είναι ελάχιστοι για τις ανάγκες της”.

Ως σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο περιφερειάρχης έθεσε, α) τα προβλήματα της άρδευσης, β) το χαμηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών και κοινωνικής πολιτικής ως προς την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και τους Ρομά, γ) το επίπεδο των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια και οι ανάγκες που προέκυψαν λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού, δ)  η μη καλή κατάσταση του οδικού δικτύου σε πολλές περιοχές και η ανάγκη για βελτιώσεις των υποδομών, ε) το μεγάλο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών και η ανάγκη για συνολική αντιμετώπιση, στ) τα ζητήματα ενίσχυσης των γεωργικών περιοχών και ζ) η ανάγκη για προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αναφερόμενος ο περιφερειάρχης ειδικότερα -μετά την παρέμβαση του κάθε βουλευτή- στα έργα που ήδη δρομολογούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα επισήμανε, μεταξύ άλλων τα εξής: α) ανάδειξη του Ισθμού της Κορίνθου, τόσο όσον αφορά την άρση επικινδυνότητας εκατέρωθεν της διώρυγας, όσο και σχετικά με την προοπτική της ουσιαστικής τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής, β) δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου μέσα από την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας από τον ΟΣΕ έκτασης εκατέρωθεν της ανενεργού μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής από Κόρινθο έως Δερβένι, γ) συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια και αποκατάσταση των χωματερών, δ) εκμετάλλευση και σχεδιασμός για την μαρίνα Ναυπλίου, ε) αναβάθμιση και αξιοποίηση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία, στ) δρόμος Γκούρα – Δερβένι στην Κορινθία, ζ) επεξεργασία σχεδίων φωτισμού των κάστρων της Μονεμβάσιας στη Λακωνία και του Ακροκορίνθου στην Κορινθία, η) σχεδιασμός για νέες ΟΧΕ, θ) γέφυρα της Σκάλας στη Λακωνία, ι) νέα Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης στη Λακωνία (χορηγία από το Ιδρυμα Νιάρχου), ια) δρόμος Σπάρτη – Γύθειο, ιβ) παρακάμψεις της Γιάλοβας και του Χαροκοπιού στη Μεσσηνία, της Σκάλας και του Βλαχιώτη στη Λακωνία, ιγ) δρόμος Μεσσήνη – Λάμπαινα στη Μεσσηνία, ιδ) αναβάθμιση και κτηριακή επέκταση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ιε) μελέτες για την νέα γέφυρα του Παμίσου και της Μαυροζούμαινας στη Μεσσηνία, ιστ) αξιοποίηση των ΚΕΚ, ιζ) στήριξη των κοινωνικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας.

Στην σημερινή διαδικασία συμμετείχαν, οι αντιπεριφερειάρχες Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Αθηνά Κόρκα, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός και οι βουλευτές Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη και Γιώργος Ψυχογιός, Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης και Νεοκλής Κρητικός και Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς. Συμμετείχαν επίσης, ο διευθυντής της ΕΥΔΕΠ Αντώνης Ψαράκης με στελέχη της υπηρεσίας, ειδικοί σύμβουλοι διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 καθώς και σύμβουλοι της Περιφέρειας.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός ανέδειξε ως σημαντικό ζήτημα την ορθή αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και το ζήτημα του νέου Νοσοκομείου Αργολίδας. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης στα κοινωνικά θέματα και ειδικότερα της κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων και επιστροφής τους στην αγορά εργασίας.

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η βουλευτής Μ. Σούκουλη και επισήμανε την σπουδαιότητα του διαλόγου και της εξωστρέφειας, καθώς και της συνεργατικότητας για την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως σημαντικά ζητήματα ανέδειξε, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε συνεργασία με τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων, τα έργα ανάπτυξης και η υποστήριξη της ευφυούς γεωργίας, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη νέων μορφών τουρισμού και την προστασία του πολιτιστικού πλούτου, αλλά και τη βελτίωση και ενίσχυση της υγειονομικής κατάστασης με αντίστοιχη υποστήριξη στα Κέντρα Κοινότητας. Ακόμη, έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας παιδείας και καταπολέμησης της φτώχειας.

Ο βουλευτής Γ. Ψυχογιός έθεσε ζητήματα σχετικά με την βελτίωση των υποδομών, την κατάρτιση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συνολική αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, την ανάγκη για υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων, την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την υποστήριξη του έργου των Κέντρων Κοινότητας, το ζήτημα της Διώρυγας Κορίνθου, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Περιφερειακών Ιατρείων και την ανάγκη για νέο σχεδιασμό στην περιοχή του Σχίνου, τόσο για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όσο και για προστασία από μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Ο βουλευτής Θ. Δαβάκης ως σημαντικά ζητήματα ανέδειξε, την υποστήριξη του αγροτικού τομέα, την αναβάθμιση των ΤΟΕΒ, τις παρεμβάσεις για την βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου και ειδικότερα στον δρόμο Σπάρτη – Γύθειο και στις παρακάμψεις Σκάλας και Βλαχιώτη, το νέο αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ανατολικής Μάνης, τον σχεδιασμό εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, τον ορθολογικό σχεδιασμό και υλοποίηση των ΟΧΕ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αφ’ ενός της συνεργασίας με τα Επιμελητήρια για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου της ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας και των νοσηλευτικών μονάδων της Λακωνίας.

Ο βουλευτής Γ. Κρητικός εξέφρασε την άποψη ότι σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελέσουν οι παρεμβάσεις σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο, αλλά και η ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ο βουλευτής Π. Μαντάς ανάδειξε ως βασικές συνιστώσες ανάπτυξης, α) την ανάπτυξη της καινοτομίας και αξιοποίησης της έρευνας από τα Πανεπιστήμια για τον σχεδιασμό προγραμμάτων αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) την πολυεπίπεδη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, γ) τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και η δημιουργία δομών υποστήριξης των αμεα και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και δ) την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για τον ορθολογικό σχεδιασμό των ΟΧΕ.

Τα βασικά σημεία της διαβούλευσης μπορείτε να δείτε εδώ.

Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,834ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια