ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

0
155

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου , το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφάσισε την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού , συνολικά 10 άτομα τα οποία θα κάνουν μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για το έτος 2014. Σας επισημαίνω ότι δεν πρόκειται για προκήρυξη θέσεων αλλά μόνο για την απόφαση.

Την συγκεκριμένη απόφαση δεν ψήφισε μόνο ο Κώστας Παγανός.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφασίζει…

Α. Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν στο Δήμο με ημερομίσθιο, θα είναι δέκα (10) άτομα, μηνιαία (άρθρο 12 του ν. 4071/2012).
Γ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και την πρόσληψή τους είναι ο Δήμαρχος.
Δ. Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την καταβολή των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών του εργατικού και τεχνικού προσωπικού, που θα απασχοληθεί με ημερομίσθιο σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, για το τρέχον έτος, υπολογίζεται σε 21.000,00 ευρώ.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την απόφαση…

 

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθια στον Δήμο Μεγαλόπολης.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here