ΑρχικήΑΡΘΡΑΑπάντηση του κ. Α.Κυριακόπουλου Προέδρου του Δ.Σ. Μεγαλόπολης, σε ανακοινώσεις των Δημοτικών...

Απάντηση του κ. Α.Κυριακόπουλου Προέδρου του Δ.Σ. Μεγαλόπολης, σε ανακοινώσεις των Δημοτικών Παρατάξεων «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» του Δήμου Μεγαλόπολης

Απάντηση του κ. Αντώνη Κυριακόπουλου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε ανακοινώσεις των Δημοτικών Παρατάξεων «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» του Δήμου Μεγαλόπολης που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλεκτρονικά μέσα.

Σε συνέχεια ανακοινώσεων των δημοτικών παρατάξεων «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», στις οποίες επιχειρήθηκε, μεταξύ άλλων, να αιτιολογηθεί η απουσία των μελών-δημοτικών συμβούλων τους από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 μμ τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτω υπόψη των συμπολιτών μας τα παρακάτω, για την ορθή ενημέρωσή τους:

1.  Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, και δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, Πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 6 μμ τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, για τη δια ζώσης συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί δεκαεπτά (17) θεμάτων.

2. Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου έως και τις 6:15 μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πέρα από τον κ. Δήμαρχο, είχαν προσέλθει έξι (6) από τους επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης του κ. Δημάρχου, ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», μία (1) Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», ένας (1) ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και κανείς Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

Ουσιαστικά είχαν προσέλθει μόνον εννέα (9) από τους είκοσι επτά (27) Δημοτικούς Συμβούλους, αριθμός που δεν αρκούσε για την εξασφάλιση της απαρτίας για τη νόμιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που απαιτεί την παρουσία δεκατεσσάρων (14) Δημοτικών Συμβούλων.

3. Εφόσον δεν προσήλθε κανένας άλλος δημοτικός σύμβουλος των λοιπών δημοτικών Παρατάξεων, ενημέρωσα περίπου στις 6:30 τον κ. Δήμαρχο και τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους πως η συνεδρίαση δεν πρόκειται να γίνει λόγω έλλειψης απαρτίας και στη συνέχεια αποχωρήσαμε από την Αίθουσα Συνεδριάσεων.

4. Στις χθεσινές (7 Φεβρουαρίου 2023) ανακοινώσεις των παρατάξεων «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» αναφέρεται πως είχαν αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολές, στις οποίες αιτιολογούσαν την απουσία των μελών τους στην προγραμματισμένη συνεδρίαση. Πράγματι, η μεν επιστολή της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» στάλθηκε στις 17:10, η δε επιστολή της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» στάλθηκε στις 18:05, δηλαδή σε χρόνους που δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζω για την αποστολή τους, εφόσον οι επικεφαλής των παρατάξεων δε μου τηλεφώνησαν, ούτε εργάζονταν εκείνη την ώρα οι αρμόδιοι υπάλληλοι για να με ενημερώσουν.  

5. Οι επιστολές συνυπογράφονται από τα αντίστοιχα μέλη των δύο παρατάξεων. Σημειώνεται πως στην επιστολή της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» φέρεται να υπογράφει και μέλος της, το οποίο ωστόσο είχε ήδη προσέλθει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων! Προφανώς, δεν είχε ενημερωθεί σχετικά από τον επικεφαλής της Παράταξής του, και υπέγραψαν άλλοι γι’ αυτόν.

6. Στις επιστολές τους  ουσιαστικά επικαλούνται τον ίδιο λόγο για τον οποίο δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση, δηλαδή ισχυρίζονται πως ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχα ενημερώσει τους επικεφαλής των παρατάξεων για τυχόν επείγοντα θέματα που θα πρότειναν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4954/2022.

Ήθελαν δηλαδή, συμπτωματικά, οι επικεφαλής των δύο παρατάξεων να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη επείγοντα θέματα και επειδή δεν έγινε αυτό απείχαν οι παρατάξεις τους από τη συνεδρίαση.

7. Σύμφωνα με τις επικαλούμενες διατάξεις ορίζεται ότι οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνουν να θέτουν υπόψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θέματα που κατά την εκτίμησή τους είναι επείγοντα και πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη σε τακτική συνεδρίαση.

Εφόσον τέτοια θέματα τίθενται υπόψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έγκαιρα, μπορούν να εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά προστίθενται στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης.

Στο επικαλούμενο άρθρο 41 του Ν. 4952/2022 δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρέωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώνει τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν όλα τα δημοτικά συμβούλια στη χώρα, συνεπώς, οι αιτιάσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης περί μη νόμιμων ενεργειών μου δεν ευσταθούν.

Και είναι βέβαιο πως γνωρίζουν αυτό το γεγονός, γιατί ουσιαστικά ήταν πρόφαση αυτή η αιτιολογία που επικαλούνται, εφόσον ο σκοπός της απουσίας τους ήταν να μη επιτευχθεί απαρτία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο για να επιτύχουν αυτό τον σκοπό. Ήδη, έχουν εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου έντεκα (11) φορές, φροντίζοντας να απέχουν μέλη τους σε αριθμό ικανό για να μην εξασφαλίζεται απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να επικαλούνται πραγματικούς λόγους, προκαλώντας προβλήματα στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει λόγω έλλειψης απαρτίας:

  • Την 29η Ιουλίου 2020
  • Την 1η Σεπτεμβρίου 2020
  • Την 6η Σεπτεμβρίου 2020
  • Την 16η Δεκεμβρίου 2020
  • Την 26η Νοεμβρίου 2021
  • Την 7η Ιανουαρίου 2022
  • Την 18η Απριλίου 2022
  • Την 29η Δεκεμβρίου 2022,

και σε τρείς (3) από τις τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2023, δηλαδή,

  • Την 2η Ιανουαρίου 2023
  • Την 8η Ιανουαρίου 2023 και την τελευταία στις 6 Φεβρουαρίου 2023

Αυτή η συμπεριφορά τους είναι βέβαιο πως δε συναντάται σε καμία δημοτική παράταξη στους Δήμους ολόκληρης της χώρας.

Οι πολίτες μας έχουν ορίσει εκπροσώπους τους για να συμμετέχουμε ανελλιπώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι να ενεργούμε με αυτό τον τρόπο.

Αυτή είναι ουσιαστικά η «ερμηνεία» που δίνουν στην έννοια της σύμπνοιας και συνεννόησης για το κοινό καλό!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,355ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια