ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΑνασκαφές και απαλλοτριώσεις φρενάρουν το Λεύκτρο – Σπάρτη

Ανασκαφές και απαλλοτριώσεις φρενάρουν το Λεύκτρο – Σπάρτη

Σε ενάμισι περίπου χρόνο από σήμερα θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Λεύκτρο – Σπάρτη, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο Καλογιάννη.

Όπως αναφέρει ο κος Καλογιάννης σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση της βουλευτού Φεβρωνίας Πατριανάκου, έχει κατασκευαστεί το 65% του έργου, ενώ κατά το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε αυτό να είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2012.

Το Υπουργείο εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας του ζητούμενου ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή Φουνταίικα, παρά το γεγονός ότι, κατά τη μελέτη του έργου και μέχρι την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατά το έτος 2003, ενώ έγιναν οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις από αυτούς για τον τελικό σχεδιασμό του έργου.

Το Υπουργείο είναι θετικό στην κατασκευή τεχνικών έργων, με τη μορφή διανοίξεων, προκειμένου να διευκολύνονται οι κάτοικοι και οι αγροκτηνοτρόφοι για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες και εκμεταλλεύσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι διανοίξεις αυτές θα γίνουν με σύμφωνη γνώμη και άδεια των ιδιοκτητών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
Ο οδικός άξονας Λεύκτρου-Σπάρτης, μήκους 46 περίπου χλμ., υλοποιείται με σύμβαση
παραχώρησης, έχει αρχίσει να κατασκευάζεται από το 2008 και όταν ολοκληρωθεί θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου άξονα τον
Σεπτέμβριο του 2012. Όμως μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 65% του έργου.
Οι κυριότερες αιτίες καθυστέρησης είναι, πέραν της βαθιάς ύφεσης της οικονομίας την
περασμένη τριετία: το εκτεταμένο αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο και τα προβλήματα στις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ορισμένων ιδιοκτησιών.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
αρχαιολογικές ανασκαφές, μέχρι σήμερα το Υπουργείο έχει δαπανήσει 4.200.000 ευρώ που
αφορούν μισθοδοσία εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού, προμήθεια υλικών,
διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών, εργασίες διατήρησης στην κατάχωση των
αρχαιολογικών ευρημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, θα καταβληθεί επιπλέον ποσό περίπου 800.000 ευρώ για
την απόσπαση δύο λουτρικών εγκαταστάσεων ρωμαϊκών χρόνων και για την τοποθέτησή
τους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην
Πελλάνα. Σημαντική αιτία καθυστέρησης είναι η άρνηση ορισμένων ιδιοκτητών να
παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους, προκειμένου να προχωρήσει ο οδικός άξονας, παρά το
γεγονός ότι είχε συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση και είχε κατατεθεί η αναλογούσα αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Έχει ήδη χορηγηθεί παράταση στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης του έργου μέχρι το
Νοέμβριο του 2013. Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών οι εργασίες στο συγκεκριμένο οδικό άξονα θα προχωρήσουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό και δεδομένης της
βούλησης της Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι περίπου σε ενάμισι χρόνο από σήμερα, το τμήμα
Λεύκτρο – Σπάρτη θα είναι στο σύνολό του ολοκληρωμένο.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο-Σπάρτη προβλέπονται οι εξής Ανισόπεδοι Κόμβοι (Α.Κ.);
Λεύκτρου, Λογκανίκου, Πελλάνας, Σπάρτης.

Η χωροθέτηση των παραπάνω Ανισόπεδων Κόμβων καθώς και του παράπλευρου οδικού
δικτύου, είχε γίνει ύστερα από διαβούλευση, για τις περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του έργου, με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (τότε Νομαρχία Λακωνίας). Κατά την διαβούλευση αυτή δεν υπήρξαν αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση των ανωτέρω. Το 2003 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή του τμήματος Λεύκτρο-Σπάρτη.
Με βάση τις προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και του
Βασικού Σχεδιασμού του Έργου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην περιοχή «Φουνταίικα» έχουν προβλεφθεί;
– η Κά τω Διάβαση της Κ.0.11 (κάθετη οδός) και
– η Άνω Διάβαση του Α.5.R.6 (παράπλευρος)
Στην περιοχή «Καστορείου» έχουν προβλεφθεί:
– η Άνω Διάβαση της Κ.0.15 και
– οι παράπλευροι Δ.δ.Ρ.6 και Α.δ.Κ.9

Με τις ανωτέρω διαβάσεις και σε συνδυασμό με το δίκτυο παρ

απλεύρων που προβλέπονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και στον Βασικό Σχεδιασμό του Έργου καθώς και από το Υφιστάμενο Τοπικό Δίκτυο, εξασφαλίζεται η επικοινωνία των εκατέρωθεν του Αυτοκινητοδρόμου περιοχών.
Η κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου στην περιοχή «Καστορείου» δεν κρίνεται σκόπιμη,
δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή συνδέεται με τον Α. Κ. Πελλάνας.

Πέρα των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποιήσεων θα απαιτηθούν
μακροχρόνιες διαδικασίες τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και κήρυξης
νέων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου.

Εκτός αυτού η δημιουργία επιπλέον κόμβων, πέραν των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση
Παραχώρησης και τον Βασικό Σχεδιασμό του Έργου, απαιτεί συμπληρωματικές πιστώσεις
για την κατασκευή τους (οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν αποκλειστικά από Εθνικούς
Πόρους).

Παρόλα αυτά, το Υπουργείο εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας Ανισόπεδου Κόμβου στη
χ.θ. 22+000 (περιοχή Φουνταίικα). Θα καταβληθεί προσπάθεια η προτεινόμενη λύση να
απαιτεί τις λιγότερες δυνατές πρόσθετες απαλλοτριώσεις με εκμετάλλευση του υπάρχοντος
τοπικού οδικού δικτύου.

Στο θέμα των πλευρικών διοδίων του ανισόπεδου κόμβου Λογγανίκου, από τη σύμβαση
παραχώρησης προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτού συστήματος διοδίων.
Το Υπουργείο, βρίσκεται το τελευταίο δίμηνο σε συζήτηση με τους παραχωρησιούχους σε
ό,τι αφορά την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για τα διόδια σε όλους τους
αυτοκινητόδρομους της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχουν χαμηλότερες χρεώσεις στους
συχνούς χρήστες στους συγκεκριμένους άξονες.

Επίσης, απαντώντας στο σχετικό ειδικότερο ερώτημα, το Υπουργείο εξετάζει την δυνατότητα διαμόρφωσης στοιχειωδών διανοίξεων, για την αποκατάσταση προσβάσεων ιδιοκτησιών που είναι σε επαφή με τον αυτοκινητόδρομο για την τοπική κυκλοφορία και άρση αποκλεισμών αγροτών από τις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, στις παρακάτω θέσεις:
από 18° χλμ. έως το 21° χλμ.,
από 22° χλμ. έως το 24° χλμ. και
24° χλϋ. έως 26° χλμ.

Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις οι παραπάνω στοιχειώδεις διανοίξεις θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και άδεια των ιδιοκτητών των υπόψη ιδιοκτησιών. Σε περίπτωση που δεν συναινούν με την διαμόρφωση των υπόψη διανοίξεων αυτές δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν.

Από το MORIASNOW

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ