ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Προϋπολογισμού Μελέτης 350.000 ευρώ.

0
193

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού Μελέτης : Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( 350.000,00 € ) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ. ) από την έδρα της υπηρεσίας στην Μεγαλόπολη, οδός Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 10-04-2014, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 27913–60207,FAX:27910-24542.Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. ΄Αννα Σαφλαγιούρα & Ζαφειρία Κοτέλου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 15-04-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη , οδός Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης –άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85.

δείτε την σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here