ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, η προγραμματισμένη, με την αριθμ. 20807/01-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης της έκτης (6ης) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., αναβάλλεται , λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, για την εβδόμη (7η) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής :

1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων στον ΟΤΕ για την εγκατάσταση συστημάτων για την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των κατοίκων της περιοχής και την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια.

2. Αίτημα του κ. Γεωργίου Μανιάτη του Ηλία για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.288,99 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (10η εντολή κατανομής) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5. ΄Εγκριση της αριθμ. 77/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

6. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Επετείου της

Εθνικής Αντίστασης, στις 25/11/2012.

7. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά την εορτή του Πολιούχου της πόλης της Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου.

8. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της από 17-06-2013 πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. Οικ. 105708 και κωδικό 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

9. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της από 17-06-2013 πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. Οικ. 105708 και κωδικό 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

10. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της από 17-06-2013 πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. Οικ. 105708 και κωδικό 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

11. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της από 17-06-2013 πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. Οικ. 105708 και κωδικό 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

12. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της από 17-06-2013 πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. Οικ. 105708 και κωδικό 1.16 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Πράσινες Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης».

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση του νέου έργου «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση κατολίσθησης στη Τ.Κ. Χράνων»

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Οικισμού Κάτω Μακρυσίου Τ.Κ. Μακρυσίου».

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση υδροσυλλογών – Εξασφάλιση πόσιμου νερού Τ.Κ. Κοτυλίου».

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης».

18. ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστική Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παραδεισίων».

19. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης των κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού Συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας» για την τριετία 2013 -2015 – Τροποποίηση της αριθμ. 30/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,684ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,312ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ