Ένεση ρευστότητας άνω των 500 εκατομ. ευρώ στην ΔΕΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό

0
169

Ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ με ποσό άνω του μισού δισ. ευρώ από τον κρατικό προυπολογισμό διασφάλισε το υπουργείο Οικονομικών. Ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ στις 24 Ιανουαρίου και στο πλαίσιο μνημονίου που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 2018 μεταξύ ΔΕΗ και Ελληνικού Δημοσίου, προχώρησε στην έκδοση απόφασης για την προπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2020.

Πρόκειται για μέτρο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά για τους λογαριασμούς ρεύματος του 2019 με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα της ΔΕΗ και να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της στο πλαίσιο αντίστοιχων μέτρων προπληρωμής και εκπτώσεων που είχε εφαρμόσει η τότε διοίκηση της ΔΕΗ με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες της.

«Πελάτες» οι φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Φεβρουαρίου, προβλέπει την χορήγηση στη ΔΕΗ χρηματικής προκαταβολής ύψους 586,5 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2020 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προυπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού.

Από την απόφαση εξαιρούνται, έπειτα από αίτημα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικού προς τη ΔΕΗ, οι φορείς στους οποίους κατά το έτος 2020 δεν μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προυπολογισμό, ενώ με το ίδιο αίτημα συνυπολογίζονται στην απόφαση νέοι φορείς στους οποίους κατά το έτος 2020 μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προυπολογισμό και δεν εμφανίζονται στο παράρτημα των φορέων που συνοδεύει την υπουργική απόφαση.

Συνολική έκπτωση 13%

Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής για το 2020 προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους , μειωμένο κατά το ποσό έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ χορηγεί στο ελληνικό δημόσιο συνολική έκπτωση έναντι της προπληρωμής λογαριασμών ρεύματος ύψους 13% . Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής: 2% έκπτωση προπληρωμής, 5% έκπτωση συνέπειας και 6% έκπτωση όγκου.

Η υπουργική απόφαση, διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος φορέας που συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες προπληρωμής, έχει αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ υποχρεούται να επιστρέψει το ανάλογο ποσό στο ελληνικό δημόσιο. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο που θα έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό της σύστημα, στο οποίο θα εμφανίζονται ανά εποπτεύον υπουργείο αναλυτικά οι υπόχρεοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους έκδοσης 2020 εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here